“S’INTOLERABLE INJERÈNCIA** CATALANISTA EN ES NOSTROS ASSUMPTES (i dues línies sobre en Moll, Borja)”

Siau benvinguts: Bienvenidos, Wellcome, Bienvenue, Willcommen

 Original de 13-7-2009

 

Dicho en romance castellano: “

La intorelable injeréncia de los pancatalanistas en territorio Balear” 

 

** Injerència: “Acció i Efecte d’una Intromisió, Resultat d’Interferir o Introduir-se dins d’una Dependència o Negoci” (des Diccionari, una definició molt encertada: Tot apunta a que aquests se volen Introduir dins d’un Negoci, Balears, “Les Illes”, franquicia de Catalonia. I es nostro Xisco Antic lis dona totes ses facilitats)

 

Es Títol de s’article original en qüestió, que tant de revól ha causat anunciava unes dades molt sintètiques pertanyents a un Treball Sociolingüístic multidisdiplinar, ben documentat i amb fetxes, cites i imatges absolutament irrefutables. Aquell títol, que encertadament relacionava dos fets que tenen una justificació argumental referida a una mateixa temàtica era “Borja Moll: ¿Protegit d’en Franco?”, i com afegit o subtitol: “Ses Arrels Filo-Àries des Catalanisme fundacional”.

S’article va sortir així perquè fent es senzill treball de documenar lo que sempre hem sabut: durant sa feresta dictadura, a Mallorca s’editaven llibres en mallorquí i se conversava en mallorquí sense cap ni una dificultat. Entre es moltíssims d’exemples a triar, vaig voler centrar-me en sa figura d’en Borja, deixeble d’en Mn. Alcover. Sa publicació d’aquesta informació tan pardala (tota persona amb dos dits de seny, certa edat i una memòria normal, ja sabia sa veritat) se justificava pes fet de que aquella realitat fou pervertida en favor d’un victimisme revanxista a major glória de “la cultura i la identitat catalana” (concepte molt esmentat a ses darreres i generossíssimes partides presupuestàries reflexades a n’es BOGC -”Butlletí Oficial del Govern de Catalunya”-).

Quan vaig intentar recollir dades de sa situació per aquell llavonces a terres peninsulars (Catalunya), amb lo que me vaig trobar fou, sobretot, amb llistats de falangistes catalans, de voluntaris per “La División Azúl”, de contínues referències a s’aberrant concepte de “Superiortitat de Raça”, amb sa vindicació d’una presumpta genètica ària pura des catalans, amb una insospitada “Societat Eugenèsica per a la Preservació de la Raça Catalana” (brillant iniciativa d’un tal Pompeu Fabra, signant des document de declaració de principis en qualitat de directiu i fundador), o de s’eloqüent rebuda per part de part des ciutadans catalans de s’assassí de ses Wafen S.S. Himmler, al qual cul va estar sempre darrera del “Molt Honorable” batle Don Miquel Mateu i Plà.

I res d’hipòtesis. Quan s’ha tractat d’una hipòtesis o judici personal s’autor ha tengut s’esment de fer-ho sebre. Pareix que a sa primera versió de s’article lo que ha molestat molt és s’edició d’una fotografía a Barcelona d’en Himmler amb s’esmentat batle de sa “Ciutat Comptal” (que en lloc de barretina du es capell requeté falangista) imatge que ni ha sortit ni surt ni sortirà mai a un “llibre” d’Història de Catalunya que sia finançat per “La Generalité” d’aquella provincia espanyola. Aixímateix fou causa d’una preocupable irritació sa reproducció d’un Informe signat pes Consell Jueu Internacional que agraía a n’es servicis diplomàtics des Govern Espanyol durant es temps de s’aberrant “Solució Final”. Es Govern d’aquella Dictadura va fer servir una disposició de sa República per sa qual se concedía nacionalitat espanyola (païs neutral a sa II Guerra Mondial) a n’es descendents des Jueus Sefardies expulsats ni res ni manco que al 1498.

Senyors catalanistes: Ni vaig fer sa foto a n’es batle de Barcelona, ni som jueu, ni àri, ni autor des llibres fundacionals des catalanisme. No me dónin a jo sa culpa, cerquin per tota Catalunya als antics afiliats a “El Movimiento” (de segur que trobaràn un munt). Sa Primera part de dit títol -en clau d’interrogació- responía clàrament (i s’ha d’explicar per es curts de gambals, pardals assoleiats, pes més beneits que comenat per encàrrec) a lo que en ets àmbits literàris se coneix amb es nom d’IRONIA (una pregunta amb una implícita resposta retòrica). Tot i ser evident es missatge des títol, va haver gent capaç d’afirmar coses com aquestes (des de Catalonia, of course):

 

JOSEP MORA i GUITART, el 28 de Juny de 2009, escriu des D’UNA WEB PANCATALANISTA (se pensava que no el trobaría): “Un altre exemple d’intent de manipulació de la història per part dels espanyols. Ja no tenen vergonya de res… Ara resulta que Franco era pro-Jueu i nosaltres, els catalans, som tots uns nazis”.

 

“¡Com he rigut!. Aquest “Xicot” és un pardal assoleiat (ah!, ara repar en que en tota sa sinonimia de “pardal” no hi existeix cap equivalencia semàntica amb sa paraule des dialecte català. Idó que consultin es “Diccionari Balear-Valencià, i Català” d’en Mossèn Antoni Maria Alcover).

“El Josep” (Shuseb) Amolla aquets desbarats pròpis d’un perfil paranoic que en tot veu signe d’una gran conspiració fent entendre que un servidor (mallorquí) fós membre d’una Societat Maligna que atempta contra Catalunya a sa que batía com “Els Espanyols”. Jo no pernetesc a cap Societat Conspiratoria, Senestra o Secreta, i a més, resultaria ben extrany que un membre d’aquest Contuberni Judeo-Masònic, donada sa seva suposada intenció d’espanyolitzar Espanya, s’expresàs en balear estàndar en lloc d’emprar es castellà. Deu ser que “Els Espanyols” som així”.

Nota para los millones de hispanohablantes que visiten esta página (de hecho es muy frecuentada desde sitios como Madrid) y no la entiendan por estar escrita en lengua mallorquina (“Balear”): Como se ve, hace mucho, mucho, mucho tiempo que llevo riéndome de las fantochadas de estos fanáticos pancatalanistas con los que los baleares no nos identificamos para nada. A través de las referencias a pié de foto, que serán en la lengua de aquel “manco de Lepanto” (con el fin de la universalización de LA VERDAD más allá de nuestras fronteras insulares) comprenderéis sin lugar a dudas la esencia del artículo, que creo interesante. Gracias (Toni).

 Carrer de Perpignan

ARRIBA: LOS BALEARES NO SOMOS UNOS IMPERIALISTAS (una calle de Perpignan -Francia-). NO RECLAMAMOS LAS ANTIGUAS POSESIONES DE NUESTRO ANTIGUO REINO SOBERANO DE LAS MALLORCAS (COSA QUE HACE QUE LOS FRANCESES DEL ROSSELLÓ SIEMPRE NOS RECIBAN CON SIMPATÍA). ABAJO: A CAMBIO, PEDIMOS LO MISMO (COMO VEÍS, NO SÓLO NO RENUNCIAMOS A “CONQUISTAR”, SINO QUE “INVITAMOS” A SER “VISITADOS”). NO QUEREMOS SER AVASALLADOS POR NADIE, Y MENOS, COMO HEREDEROS DE REYES QUE SOMOS, POR LOS HISTÓRICOS Y NATURALES VASALLOS DE ARAGÓN, DE LOS QUE NOS ESCINDIMOS (POR VOLUNTAD TESTAMENTARIA DE JAIME EL CONQUISTADOR, CON TODA LEGITIMIDAD Y TODOS LOS FUEROS) CON NUESTRO PRIMER SOBERANO DON JAIME II, APODADO “EL BONDADOSO” (DIOS GUARDE EN LA GLORIA).

Pancarta Mallorquinista 

PASSAM D’ESSER IMPERIALISTES PERÓ NO PASSAM DES NOSTRO OBLIGAT I SAGRAT DEURE DE: 1er.- DEFENSAR NOSTRA DIGNITAT I IDENTITAT. I 2on.- INFORMAR ALS QUE NO SABEN. ALS IGNORANTS.

S’IRONIA ES UNA FIGURA LITERARIA COM HO POT SER S’HIPÈRBOLE, SA METÀFORA O SA SINÈQDOQUE (UN INCÍS: VOS PARLA UN GONELLA IL·LUSTRAT. NO SOM JO QUI M’HE POSAT AQUESTA ETIQUETA: FOREN UNS ESTODIANTS DE DARRER CURS DE FILOLOGIA CATALANA). TAMBÉ HAN ACUSAT DE “GONELLA IL·LUSTRAT” A UN PERSONATJE TAN PREMINENT COM EL DR. EN HISTÒRIA DON TÒNI MÀS, AL QUAL FA GAIREBÉ 2 DÈCADES VAIG DEFINIR COM A “FILOCATALANISTA” I AMB ES QUAL TENGUEREM BREGUES EPISTOLARS EDITADES A REVISTES CULTURALS.

A LA FI, EN TONI MÀS, AL QUAL APRECÍ MOLT, ME VA DEDICAR UN LLIBRE SEU, “ESCLAUS I CATALANS”, A ON REIVINDICA SA TREMPANECA CONCIÈNCIA “MAIORICIENCIS” DETS NATIUS MOLT POC DESPRÉS DES GENOCIDI COMÈS PER JAUME PRIMER D’ARAGÓ (REI ENTUSIASTA DE S’IDEA D’ESPANYA QUE VA REGALAR MÚRCIA A ALFONÇ X EL SAVI). A MÉS, PER SI FOS POC, EN MÀS TE UN BLOG QUE DU PER NOM ES PRINCIPAL ARGUMENT QUE UN SERVIDOR, ESSENT ENCARA PRE-UNIVERITARI, VÀ EMPRAR COM A ARGUMENT CONTRA LO QUE PER AQUELL LLAVONCES ME PAREIXIA UNA CATERVA D’IL·LUMINATS: “AD MODUS MAIORICENCIS”.

Dedicatoria Llibre Màs

Es bon al·lot d’en Toni, que a més d’erudit en història és sa persona amb més domini de sa nostra llengo que conèc (sovint li faig consultes via telèfon) s’erra de banda a banda en una cosa: “Tot i que no estiguem d’acord amb es paper que ha de tenir sa nostra llengua”. Aixó pot ser ver si ell creu que sa nostra llengo ha de tenir un paper secundari. En veure sa dedicatoria, a part de donar-li ses gràcies i mercés, li vaig explicar que per jo, es balear ha de mester mesures de discriminació possitiva, ja que es castellà (llengo que estimam ambdós -crec que ell te familia forastera-) disfruta d’una molt bona salut, mentres que sa llengo des nostros repradins s’està enfonsant i ha de mester re-surar.

COM QUAL ALTRE RECURS LITERARI, S’IRONIA SERVEIX A MOLTES FINALITATS I INTENCIONALITATS. SEMPRE HE DIT QUE AMB UNA METÀFORA POTS ASSESSINAR A UN INDIVIDU AMB MÉS EFECTIVITAT QUE AMB ES TIR DE SA PASSETJA DES MAJOR POLIS-MILI FONER BALEARICUS (I AIXÓ QUE ACAB DE DIR ÉS, PRECISSAMENT UNA METÀFORA, NO UNA SINÈCDOQUE -ÉS DIFIFIL, SOBRETOT ENTRE SA MORRALLA PANCATALANISTA, DESTRIAR SA DIFERÈNCIA ENTRE UNA FIGURA I UNA ALTRE-), A FI DE DESTRUIR ES RECURRENTS MITES IMPERIALISTES, TORRACOLLONS, i QUAN NO, MÉS FALSOS QUE DURO SEVILLANO, QUAN NO, 100 % UTÒPICS.

DE FET, TENIM ALS GERMANS VALENCIANS MÉS APROP QUE NINGÚ ALTRE (DÈNIA I EIVISSA ESTÀN MÉS PROPERS QUE ES REGNE DE MALLORQUES AMB S’AUTONOMIA ESPANYOLA GOVERNADA P’ES P.S.O.E., PARTIT POLÍTIC AMB S’ACRÓNIM “E” QUE VOL DIR “ESPANYOL” (CARLESMAGNE JA HO TENIA MOLT CLAR), AUTONOMIA ESPANYOLA QUE DU PER NOM “CATALUNYA” (HISTÒRICAMENT VASSALLA DEL GRAN REGNE FILO-HISPÀ D’ARAGÒ -no sabeu encara com d’espanyolista era es vostro Senyor aragonès el Gran Jaques I, Rei de s’Occitania Espanyola i Rossellonesa, peró tot s’aclariarà: “VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT”-), I A SA QUE NOLTROS (A REL DES DESAGRAVI D’EN CAROD: LLETGIR EN AQUEST MATEIX BLOG) DIRÉM, A PARTIR D’ARA, “VEÏNATS”, MAI PUS EN LO MON “GERMANS” -EXCEPTE QUE EL RENEGAT ARAGONÈS CAROD-ROVIRA MOS DEMANI UN PERDÓ DIPLOMÀTIC PER VIA OFICIAL DE PART DE SA SEVA GENERALITAT-*******.

COMPO 2 OK OK

LA QUINTACOLUMNA CATALANISTA ESTÁ, A DIA DE HOY, ABSOLÚTAMENTE DESACREDITADA Y DESNUDA ANTE LA OPINIÓN DE SOCIEDAD CIVIL, QUE YA CONOCE QUIENES SON SUS DUEÑOS : UNA ENTIDAD CON UNOS ACRÓNIMOS QUE INCLUYEN Y DENIGRAN  LA PALABRA “CULTURAL” (gran baza que les ha servido para “secuestrar”, hasta día de hoy, a nuestra mediocre clase política, han acabado por perder TODA RESPETABILIDAD Y CREDIBILIDAD):  

CONNEXIÓ OCB ERC - 2

Quien muerde su pasaporte español de manera canina es el actual Segundo de la hipersubvencionada “Obra Cultural Balear”, un tal Tomeu Martí, recientemente retenido por la Guardia Civil. La OCB recibió el pasado año de la mano de Carod-Rovira, 1.150.000,00 € del erario catalán para la promoción y prestigio de la cultura de los “Països Catalans”.

Diputat ERC, Joan Puig, Invassió Propietat Mallorquina 

En su asalto con probada alevosía (Joan Puig fue condenado por allanamiento) a la residencia de verano del editor Pedro J. Ramirez, campaña orquestada por ERC y el ámbito “para-cultural” de la OCB: “Lobby per l’independència” y otros grupúsculos, el hipócrita parlamentario pide amparo al Congreso del Estado del que se quiere emancipar, alegando que mostró su carné de parlamentario “para no ser agredido”. Lamentablemente para él, pasaba un fotógrafo por ahí y le pilló de esta guisa. Probablemente, el catalán (Joan Puig es parlamentario catalán que nada tiene que ver con Baleares) se refería a la agresión de nuestras terribles medusas autóctonas.

EVIDENTMET, I A ROTLLO DE LO DIT SOBRE S’IRONIA, S’AUTOR SABIA, SAP I SEBRÀ D’ANTEMÀ QUE EN MOLL NO VA SER AMIC D’EN FRANCO. BASTA PASAR ENDEVANT I LLETGIR PER ENTERAR-SE DE SA CANÇÓ I SA LLETRA DE S’ARTICLE.

PER TOTA SA GRAN ENFILADA DE CATALANISTES SEPARATISTES (I ALESHORES ANNEXIONISTES) QUE QUALIFIQUEN AQUEST BLOG COM A “BLOG ESPANYOLSENSE TENIR SA DECÈNCIA DE CITAR QUE ESTÀ ESCRIT -A DIA D’AVUI- AL SEU 70% EN BALEAR, DIR-LIS, JA QUE NO ENTENEN SA NOSTRA LLENGO -I EMPRARÉ SA LLENGO FRANCA I CONSTITUCIONAL (ES CASTELLÀ) PER IL·LUSTRAR-LOS UNA MICONA-, QUE S’EXPRESSIÓ “TENIR CERA DEL CORPUS” EQUIVALDRIA A “TENER PATENTE DE CORSO”, ÉS A DIR. EN ES CONTEXTE DE LO QUE AQUI VE A ROTLLO, “TENIR UN PERMÍS ESPECIAL (PER PART DE S’EDITOR DE REFERÈNCIA: EN BORJA MOLL) DES DICTADOR FRANCO PER PUBLICAR EN UNA LLENGUA QUE NO ERA S’ESPANYOL, SINÓ ES MALLORQUÍ”. NO HI HA AQUÍ CAP MANIPULACIÓ, SINO DADES, ANYS D’EDICIÓ, NOMS D’AUTOR, NOMS DES TITOLS DE NOMÉS ALGUNS DE TOTA ENFILADA DE LLIBRES QUE SE VÀREN EDITAR DURANT ES FRANQUISME, ETC, ETC. QUALIFICAR AQUEST ARTICLE DE CAPCIÓS ÉS BARROERA I DESESPERADA TEMPTATIVA D’OCULTAR, UNA VEGADA MÉS SA VERITAT. I UNA VEGADA MÉS, DES DE “LA GRAN CATALUNYA”.

VOS OFERESC, A CONTINUACIÓ, UN DE TANTS EXEMPLES (AUTÈNTICS DESBARATS) DES QUE, SENSE VOLER, M’HONOREN, DIGUENT BARBARITATS I ENVIANT-ME, DE PÀS, UNA CATERVA DE “VISITADORS” AN ES MEU BLOG PER PART DETS IMPERIALISTES CATALANISTES MAI S´HA AFIRMAT, DES DE AQUEST BLOG, CAP INSINUACIÓ GENÈRICA OFENSIVA SOBRE ES CATALANS (NI SE LI CONSENTIRÀ A CAP COMENTARISTA), POBLE QUE ADMIR I AL QUAL TENC MOLTS D’AMICS, SINÓ SOBRE ES SECTOR MINORITARI DES PANCATALANISME NACIONALISTA. SI AQUEST SENYOR NO SAB RES D’HISTÒRIA, NO ES CUPA MEVA. QUE ESTUDII ES CATALANISME FUNDACIONAL, ES SEUS POSTULATS, AMB ES SEUS VERGONYOSOS ESTUDIS CRANEOENCEFÀLICS (ESCARRUFEN), I SA SEVA REIVINDICACIÓ DE PERTENENÇA A SA NACIÓ ÀRIA, QUE CONSTATI QUE ES MITIFICAT POMPEU FABRA VA ESSER PRESSIDENT D’UNA DENIGRANT SOCIETAT EUGENÈSICA PER TAL DE PRESERVAR SA RAÇA CATALANA A FI DE NO MESCLAR-LA AMB ETS IMPURS DE SA RESTA D’ESPANYOLS, QUE EXAMINI A SA IL·LUSTRACIÓ QUE SE PUBLICA A S’ARTICLE UN XELEST BATLE DE BARCELONA -UNIFORMAT DE REQUETÈ-, BEN CATALA, PER CERT, AL COSTAT DES DOBERMAN DE’S FHÜRER, EN HIMLER, QUE TENIA NO POCS ADMIRADORS ENTRE ES CATALANISTES D’”ESTAT CATALÀ” O “ESQUERRA REPUBLICANA”

foto-himler-barcelona-amb-batle-miquel-mateu-i-pla

En la foto, el brazo derecho del “Fhürer”, el Jefe de las terribles Waffen SS (o “Escuadrones de la muerte”) en visita a Catalunya. Justo detrás, en actitud de amplia sonrisa y con boina de requeté, ¡el alcalde de Barcelona!, Miquel Mateu i Plà. Es imprescindible conocer los fundamentos del nacionalismo catalán, que postula la génesis ária de la raza catalana, a diferencia del resto de peninsulares. El mismo Pompeu Fabra, inventor del catalán moderno, fue presidente de una siniestra sociedad eugenésica para la preservación de dicha raza pura.

HE DE DIR QUE DES DE PÀGINES COM “VILAWEB” O “RACÓ CATALÀ”, SOM TAMBÉ MOLT VISITAT, I A BEN SEGUR QUE NO LIS FA CAP GRÀCIA QUE “UN CATALÀ DE LES ILLES” COM JO REVELI AQUETS SECRETS TAN BEN OCULTS PER PART DES CATALANISTES. CATALANISTES QUE REIVINDIQUEN PER SÍ AL NOSTRO GRAN RAMÓN LLULL, QUAN AQUEST -QUE ERA ES SENESCAL DEL GRAN REI JAUME II DE LES MALLORQUES- VA JURAR NO TREPITJAR MAI TERRA CATALANA, PUS QUE VA SER COMNDENAT COM HERETGE PEL GRAN INQUISIDOR CATALÀ NICOLAU D’AIMERICH (ES CATALANISTES NOMÉS S’EN RECORDEN D’EN TORQUEMADA). EN CANVI, ELLS PUBLIQUEN BARBARITATS COM COMDENAR ES GENOCIDI D’AMÈRICA PER PART DETS ESPANYOLS MENTRES A ALTRE SECCIÓ SE REIVINDICA SA CATALANITAT D’ES DESCOBRIDOR COLÓN O SE VINDICA S’AUTORIA DEL QUIXOT PER SES LLETRES CATALANES -ATRIBUÏDA A UN TAL “MIQUEL SERVET”, SUBTIL MANERA DE MANIPUL·LAR S’HISTÒRIA-!… (DECIDIU: ¿PER RUIRE O PER PLORAR?. ES MALLORQUINS SOM MÉS HUMILS.

DON ILDEFONS RULLÀN VA TRADUIR ES QUIXOT FA 2 SEGLES AL MALLORQUÍ PUR SENSE QÜESTIONAR S’EVIDENT AUTORIA D’EN CERVANTES, “EL MANCO DE LEPANTO. EN CERVANTES VA FER S’HONOR A CATALUNYA DE NARRAR SA DARRERA GRAN AVENTURA DE “DON ALONSO QUIJANO” A SA CIUTAT COMTAL, D’ON VA RETORNAR MALFERIT PER UN CAVALLER HONRAT I DETERMINAT A RESTITUIR S’HONOR I SA SALUT D’ES “FIJOSDALGO”, QUE, COM DIC, VA SORTIR MALPARAT PERÓ CURAT DES SENY…. JO MATEIX, QUE HE LLETGIT LLEMOSÍ-OCCITÀ, MALLORQUÍ I CASTELLÀ, NO HE VIST CAP MOSTRA MÉS AGUDA I INGENYOSA DE SENY QUE SA QUE AQUESTA NOVEL·LA -CONSIDERADA MONDIALMENT SA PRIMERA MODERNA DE TOT LO MON-, QUAN SÓN, O MILLOR DIR, EREN, ES CATALANS, QUI TENIEN SA FAMA DE TENIR AIXÓ QUE SE VE A DIR “SENY”. ARA NINGÚ EN PARLA DES PRESUMPTE “SENY” DES CATALANS. ¿HAURÀN PERDUT EL NORD?… (NOTA: VEURE, PER FAVOR, S’ARTICLE “GUARDIOLA JONES A SA RECERCA DES SENY PERDUT”).

SENYor amb SENY, en Pep Guardiola

SENYor” i “SENY” tenen sa mateixa arrel etimològica. Com a bons observadors (s’observació ha estat sa nostra primera mesura de defènsa durant mil·lenis), hem vist com, des de la Gran Bretanya, han minvat es Gentlemans en favor des Hoolygans. Talment, hem comprovat com a Catalunya resta manco “SENY” que abans. Confiam amb que es nostros veïnats prenguin llum de na Pintora i se fixin en es savoir faire  / savoir etre d’el “SENYor” Don Pep Guardiola, tot un Cavaller.

 

PER CERT… ¿“CATALÀ DE LES ILLES”?. ¡I UN BÈ NEGRE!. SEGUIM ESSENT ES POLIS-MILIS BALEARICS QUE ROMANEN AL PAÏS MULTI-INSULAR (COM A ARXIPIELAG CONFEDERAT AMB NACIONAL QUE SEMPRE S’AJUDAT ENTRE SÍ) DES DE L’AUBA DELS TEMPS, BATIATS PES FENICIS DE TIRO I SIDÓN COM A “BALE-YARHÓ” (“BALEARS”), TRADUCCIÓ LITERAL DE “MESTRES EN S’ART DE LLANÇAR PEDRES”, ES A DIR, FONERS, TIRADORS AMB PASSETJA. POLIS MILIS INSPIRATS EN ETS ESPARTANS QUE, CANSATS DE MIRAR DURANT MIL·LENIS CAP L’ORIENT, ARA MIREN ALS QUE DURANT SET-CENT ANYS MOS HAN MIRAT A NOLTROS AMB TANTA LLEPOLIA.

ES VOSTROS “PAÏSSOS CATALANS”, MALDEMENT TOTS ETS DOBBERS QUE EN CAROD-ROVIRA VOS ROBA PER SA SEVA PROMOCIÓ, S’ESQUIXEN CADA DÍA MÉS. COM MÉS VA, MÉS MAL. LLETGIU ES MEU ARTICLE AL RESPECTE: TOTS SÓN DADES VERIFICABLES. ES ROSSELLÓ ES TERRA DEL REGNE MALLORQUÍ (BALEAR) CONTINENTAL, QUE CONTÉ, AIXÍ MATEIX, TERRES DE S’ACTUAL CATALUNYA, MENTRES QUE CATALUNYA MAI EN S’HISTÒRIA A GAUDIT D’ES MÉS PETIT ILLOT BALEAR. JA TENDREU A BASTAMENT EN QUE NO SE DESMEMBRIM SES QUATRE PROVINCIES DE SA VOSTRA COMUNITAT AUTÓNOMA. INCLÚS TENIU ENEMICS DINS ES VOSTRO TERRITORI: ETS OCCITANS ARANESSOS. SENTIR “PAÏSOS CATALANS” I AMOLLAR UN ESPLET DE RIALLES ÉS UN I NOMÉS UN SOL ACTE.

ALERTA, EXTRANYS. ALERTA PENINSULARS, ALERTA VASSALLS DE S’INMORTAL REGNE D’ARAGÓ AL QUAL PLAGIAU SA BANDERA, PUS QUE VOLTROS, COM VASSALLS QUE SOU DETS ARAGONESSOS, MAI HEU TENGUT UNA PRÒPIA. ALERTA, FILLS DE SA MARCA HISPÀNICA, FILLS DE SA PELL DE TORO. ALERTA PERQUÈ QUI VOS VIGILA DES DE SES NOSTRES ANCESTRALS ATALAIES (I DES DE SES MODERNES I TECNOLÒGIQUES) SOM ARA NOLTROS. ES POLIS-MILIS BALE-YARHÓ. COVARDS. ¿NO VOS VAREN ENSENYAR DE MINYONS QUE ESTÀ MALAMENT DIR MENTIDES?…

JA HE DIT QUE QUALIFICAR AQUEST ARTICLE-DOCUMENTAL COM A CAPCIÓS ES DESESPERADA I BARROERA TEMPTATIVA PER PART DES CATALANISME MILITANT A FI DE DESACREDITAR SA VERITAT OBJECTIVA I SA CRÍTICA AL REIVISIONISME ORWELLIÀ DE S’HISTORIOGRAFIA CATALANISTA A L’US. UNA ACUSSACIÓ SOBRE PARCIALITAT SI LA PUC ADMETRE. PERÓ SENSE CONFONDRER-MOS: SES DADES QUE DON SÓN 100% CERTES, DOCUMENTADES, IL·LUSTRADES I MÉS, REMETEN A REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES O FONTS D’AUTORITAT. PERÒ POT PAREIXER PARCIAL, EN SA SEVA ACEPCIÓ D’”INCOMPLET” (NO D’INTERESSAT), PERQUÈ ÉS, AMB TOTA INTENCIÓ, UN ARTÍCLE INCLOMPLET, UNA SÍNTESI, COM S’HA DIT AL PRINCIPI. I COM S’HA DIT AL PRINCIPI, AIXÒ ÉS PERQUÈ FORMA PART D’UN ESTUDI SOCIOLINGÜÍSTIC, UN ESTUDI AMB VOCACIÓ D’ESSER UNA “BOMBA” ARRERU DE LO QUE ES CATALANISTES ANOMENEN ES “PAÏSOS CATALANS” I ARREU DE TOTA ESPANYA. PER TANT, NO ÉS QÜESTIÓ DE VENTILAR-LO TOT AQUÍ. AIXÒ ÉS NOMÉS UN APERITIU.

I PERQUÈ VEGEIU I COMPROVEU, ESTIMATS ENEMICS, COM SA VOSTRA VERSIÓ ORWELLIANA DE S’HISTÒRIA SE DESFÀ COM MUNT DE PAIA QUAN BUFA ES MISTRAL, VOS REPRODUESC NOMÉS UN PARELL DE MISSATGES REBUTS D’ARREU TOT LO MON:

 EARL OF CORNWALL dijo esto en 19 Marzo 2009: “I’m a regular visitor to Mallorca. I found the whole Cantarellas’s Blog a decent read. His aim is to inform, provoke, educate and entertain. Tony’s judgments are always clever and often funny, and he has a passion for sarcasm and irony (…). My major complaint revolves around his compulsive preoccupation with the Balearic language. Congratulations!”.  ENGLAND

 N-ZEALANDContr. dijo esto en 10 Julio 2009:I have been searching for a forum like this for a while and I just wanted to say thanks. There is so much high quality information here that I have been looking for. Keep up the good work and I look forward to making some new friends here”.  NEW ZEALAND

 ROBERT JAUME DE MOLAY dijo esto en 15 Octubre 2008:(…) Que se vayan fuera los ilegitimos (llamados “amics del Principat”, más ¿Cuando hubo un “Príncipe” de vuestras tierras ibèricas más próximas?… Aquí, sin embargo, hubo valientes Reyes), ilegítimos que quieren a través de sus absurdas leyes “ilustrado-absolutistas” (…) monopolizar la varias veces milenaria cultura de estas islas, que a en mi fuero interno siguen constituyendo el Regne Privatiu de les Mallorques (confederado, de momento, a las Españas). Un abrazo de los amigos del Temple (…).  REGNE DE VALÈNCIA

(Hi ha missages des de Viella, des de l’Alguer, des sa “Franja d’Aragó”, etc, peró els consider massa violents com a reproduir-los aquí. Tenc cert sentit de sa decència i/o discrecció).

 

COMPO 3, Catalunya Violenta

EL COLMO DE LOS COLMOS ES QUE EL ENTORNO DE E.R.C., QUE CONVOCA MANIFESTACIONES COMO LA QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN (“¡ULTRAJEMOS A ESPAÑA!”) CONSIGUE QUE EL COBARDE PRESIDENTE SOCIALISTA DE LA NACIÓN, SR. ZAPATERO, LES CONCEDA CASI UN 40% DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO CUANDO ELLOS REPRESENTAN TAN SÓLO EL 16% DE LA POBLACIÓN, COMO SE APRECIARÁ EN LA ILUSTRACIÓN SEGUNDA. BALEARES, SIN EMBARGO, QUE NO HACE LAS VECES DE PLAÑIDERA NI MUESTRA SÍNTOMAS ESCISIONISTAS, ES LA 2ª COMUNIDAD QUE MÁS CONTRIBUYE AL ESTADO Y, A LA VEZ, LA QUE MENOS RECIBE DE TODAS. ESTO NO ES JUSTO. NOSOTROS RECIBIMOS CON HONORES AL REY EN SU PALACIO DE VERANO, NUESTRO “MARIVENT” (EL JEFE DE ESTADO NO TIENE NINGÚN INMUEBLE EN PROPIEDAD), NO QUEMAMOS SUS RETRATOS, LE APRECIAMOS, Y COMO “PREMIO”, RECIBIMOS EL TRATO MÁS VEJATORIO POR PARTE DEL GOBIERNO SOCIALISTA QUE CEDE A LOS CHANTAJES DE LOS NACIONALISTAS SEPARATISTAS, PREMIÁNDOLES CON DÁVIDAS PRESUPUESTARIAS A TODAS LUCES DESPROPORCIONADAS, IGNOMINIOSAS E INSULTANTES CON RESPECTO A LAS DEMÁS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Ultragem Espanya ERC

Generositat no és lo mateix que Generalitat

No resulta gens extrany, que després de negociar a Perpignan amb ets encaputxats de s’ETA enganant a en Zapatero i després de trepitjar-lo fent-li un no-res, aconseguint tot lo que volen es seus, passant-se pes forro tot concepte de solidaritat, en Carod faci aquesta cara (“Carod” ve de “cara” -morro, molt de morro-, i “Rovira” de “Robar”. I ell ve d’Aragó):

Carod ve de cara, molta, molta cara

 

Catalunya VS Espanya, parla na Mafalda, d'en ''Quino''

Fins a s’Argentina coneixen es “Porblema Català”. Es Vicepresident de sa Generalitat, en Carod, acaba d’obrir una nova “embaixada” a Bons Aires. Fracasarà. Peró lo més trist és que es seu fracàs va a compta des contribuient català que no s’en pot empassolar a en Carod, destituit pes seus propis com  a President d’ERC.

Lo que no sap en Carod, és lo que si sap el Cavaller del Regne de Mallorques que surt davall es sotasignant (Annibal de Mallorques): Que qui riu es darrer, riu molt millor. Noltros no som en Zapatero.

 

SIGNA, SENSE AMAGAR-SE DES VOSTROS “MAULETS” I DEMÉS GRUPLUSCLES VIOLENTS QUE S’ALTRE DIA VAREN FER HOMENATGE ALS ASSASSINS DE “TERRA LLIURE”: TONI CANTARELLAS, PERIODISTA I INVESTIGADOR DE S’ARXIU DEL REGNE DE MALLORQUES*** , de sa branca dels Moncadas, amb molts d’amics catalans i emparentat (políticament) amb sa noble familia comtal d’Armengol.

Cavaller Defensor de sa Tribarrada 

 PD: *** No tots es col·ectius pertanyents a ses institucions des Regne de Mallorques, que de qualque manera és encara vigent, són de sa mateixa Dignitat: Hi existeix “S’Unió de sa Noblesa de s’Antic Regne de Mallorques”, que forma part de sa “Lugartenència de l’Espanya Occidental de l’Ordre de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem” (de clàra vocació templària, com ho és sa nostra Verge de Lluch; no així sa vostra de Montserrat), al que està sobmès es vostro pròpi “Reial Cos de la Noblesa de Catalunya”, el “Reial Estament Militar del Principat de Girona” o sa nostra “Sobirana Ordre de Malta”. Com veus, sé més d’història de Catalunya de tu, tergiversador Josep Mora i Guitart. Supós que tant el “Reial Cos de la Noblesa de Catalunya”, el “Reial Estament Militar del Principat de Girona” perteneixen a aquesta mena de “secta manipul·ldora” que Mora Guitart anomena “els espanyols”. Sense adonar-se’n, s’ha ficat amb lo més granat de Catalunya. Amb es seus germans.

PPD: Sinceres salutacions al noble poble de Catalunya i als seus sofrits ciutatans, expoliats per una política fiscal destinada a invertir en obrir costosíssimes”pseudo-embaixades” arreru de tot lo mon que cap fruit donen. Més valdria dedicar aquests dobbers en polítiques socials i en infrastructures perquè no pasin més desàstres com lo des “barri des Carmèl”. Salut des de ses Balears i Pitiuses, Gimnesies, Clumbes, Provintia Baleàriaca des del 123 (abans de El Bon Jesús) a rel des pacte amb el Cónsul Quinto Cecilio Metelo, des de Bale-Yarhó, des d’Al Mayûrqa “sa violentada”, des d’el Regne privatiu de les Mallorques, terra dels legendàris foners, des de sa veu sincera d’aquells que romanen a aquestes roquetes des de l’auba dels temps, de sa veu d’aquets homos i dones lliures que vos juren que mai tombaràn es cap ni cap ull vorà de genolls. Salut.

CAVALLER DEL BARÇA

A pesar de los esfuerzos de los pancatalanistas para enemistarnos con el pueblo catalán, no conseguirán nunca hacernos “anti-catalanes” o vender esta imagen de nosotros. Sólo somos anti-sinvergüenzas-imperialistas.

Catalanismo Catalanistas Pancatalanismo Nacionalismo Separatismo Separatistas Imperialime Imperialismo Nazis Carod Rovira ETA le gusta Hard Porn Lolitas Generalitat Gonella Gonellisme Mallorquinisme Balearisme Blaveros Blaverisme Valencianisme Antiespañolismo Antiespañolistas Espanyolisme Espanyolistes Obra Cultural Balear Esquerra Republicana de Catalunya Estat Català Racó Català Nación Ária Judíos Mossad Xuetes Països Catalans Paissos Catalans Foners Balears Honderos Baleares Paises Catalanes Ramón Llull de Mallorcas Mallorca Regne de Mallorques Jaime II Jaume II de Mallorca Perpignan El Rosselló Mallorca Continental Pompeu Fabra Sociedat Eugenésica Jaume Martorell Atemptat Repetidor TV3 Terra Lliure Partisans Partisanos Resistence Borja Moll Mossèn Alcover BACAVÉS Llorenç Vidal Vidal

 

I A CONTINUACIÓ: S’ARTICLE DE SA DISCORDIA:

 

 

 

Borja-Moll: ¿”Protegit” d’en Franco?

PETIT EXEMPLE DE LIBRES FANTÀSTICS EDITATS I COMERCIALITZATS EN MALLORQUÍ DURANT ES FRANQUISME:

N’hi ha molts, molts llibres més a part des que aquí s’anomenen (a més des que ja estaven escrits i se comercialitzaven -per exemple, a sa llibreria d’en Moll- devora de llibres vàris d’el “Movimiento“, d’es “Mein Kampf“, del “Capitán Trueno”, de na “Corín Tellado” o de catequèsi del Opus Dei), però només pos qualque exemple d’en Moll. Crec que aixó per ara és suficient.

Reflexió: Es catalanistes diven que nostra llengua nativa estava prohibida a Balears. Pot ser a Catalunya o al País Basc en Franco mirava més prim, però aquí, aquesta afirmació queda absolutament desmentida (exclosos es casos de qualque “espanyolista” que anava per la seva. O ¿és que pentura en Moll ho tenia bo amb en Franco?. ¿Parlava en Franco “Mallorquí en la intimidad”?… (evidentment, sa pregunta era una ironia, en Moll no devia ser franquista, però es titols i ses fetxes des llibres que se mostren a continuació -quan sempre s’ha dit que estava prohibit es mallorquí- donen a entendre: o que tal afirmació es pura mentida, o que havia escriptors -com en Moll- amb cera del Corpus).

@ Moll Francesc de B..Gramàtica catalana: referida especialment a les ILLES BALEARS. Palma de Mallorca: : Moll, 1968. (Biblioteca Raixa).

@ Moll Francesc de B..Sa Polèmica d’en Pep Gonella. Palma de Mallorca: : Moll, 1972.

@ Moll Casanovas, Francesc de Borja. Exercicis de gramàtica MALLORQUINA. Palma de Mallorca: Moll, 1968.

@  Moll Casanovas, Francesc de Borja.Un homo de combat: Mossèn Alcover. Palma de Mallorca: Moll, 1962

@  Moll. Francesc de B. (1965)Vocabulari MALLORQUÍCastellà amb inclusió de les. paraules típiques de Menorca i Eivissa”, Palma de Mallorca. 1965.

@ A més d’altres contribucions, en Moll va fer es Proleg de sa novel·la de n’Andreu Morell (grmàtica mallorquina 100%) i sa seva librería va tenir a la venda durant tot es franquisme, sa gramática mallorquina d’en Amengual (1872)

¡AH!, VET ACÍ UNA ALTRE GRAMÀTICA MALLORQUINA DE 1960:

Gramllorenc-vidal-1960-cuberta

 A A Gram-mallorquina-i-una-novela-morell

 Polèmica d'en Pep Gonella, Vergonyosa Portada per part d'en Moll 

*** Tota s’intra-història (Unamuno) i rera-fons que hi ha i s’amaga darrera aquest darrer llibre sa qual coberta hem reproduit, dona per moltes pàgines a un treball sociolingüístic des qual ja s’ha parlat. En Gonella, ridiculitzat p’en Moll a sa coberta des llibre, va lograr s’edició i difussió de ses seves idees gràcies a sa gran vanitat des seu enemic, obrint, amb aquesta feta, una corrent de pensament socio-lingüístic anomenada “gonellisme”, corrent baalearista, no mallorquinista: Es Menorquins lluiten fort. Vegeu:

''Iniciativica Cívica Mahonesa'', Document en sa Llengo Pròpia i Vertadera de Balears

“FORMENTOR FINS FORMENTERA, DE DRAGONERA A MAHÓ, ¡ALÇAU SES ATXES GIMNÈSIES!: QUATRE ILLES I UN SOL COR”

 

LO MÉS TRIST ÉS QUE ENCARA AVUI, A SES NOSTRES ESCOLES, SE NEGUEN TOTES AQUESTES EVIDÈNCIES, I QUE TOTS AQUESTS LLIBRES ESTÀN PRÀCTICAMENT EXHAURITS. ¡PERÓ EN FARÉM MÉS!. SA VERITAT SEMPRE SURA.


20 comentarios to ““S’INTOLERABLE INJERÈNCIA** CATALANISTA EN ES NOSTROS ASSUMPTES (i dues línies sobre en Moll, Borja)””

 1. Enhorabona . Efectivament, tenen qualque cosa, en aquest article s’ hi troba molta manipul.lació : Tota sa que denuncia s’autor de s’article, manipulació atribuïble a s’historiografia des catalanisme fundacional i sa mala llet des catalanisme actual, ¡Quins poques vergonyes!. FELICITATS PE’S TESTIMÓNI.
  Pep
  SON MORRO

 2. ÉS INDIGNANT QUE EL GOVERN BALEAR, NO NOMÉS CONSÈNTI AQUESTS ABUSOS PER PART DE “LA COMUNITAT VEÏNADA” (ELS PENINSULARS DEL NORDEST D’ESPANYA), SINÓ QUE ACTUÍ AMB CONNIVÈNCIA AMB ELLA, MOSTRANT, AMB AQUEST FET, UN AUTÈNTIC COMPLEXE D’INFERIORITAT. UN DIA HI HAURÀ UNA REVOLTA. ES POBLE NO ES BENEIT.
  ANTICH: TRAIDOR, GIRACAMIES.
  TOMEU
  Santa Eularia.

 3. Hola. Vull expressar unes paraules d’afecte i suport al meu “soci” il·lustrat per dir-li que aquesta creixent pàgina està feta amb un gran Respecte a la Democràcia, amb la Sang de la Victòria d’aquells que lluiten per un futur millor, i amb la memòria sempre Present del Regne privatiu de Les Mallorques. Visca Les Illes, Visca El Regne Balear i Llarga Vida i Fidelitat a la memòria dels seus Legendàris Reis!!!.
  Cuida’t molt (a principis de l’Agost arrib a les Illes).
  Robert, un cavaller valencià germà natural des noble poble Balear

 4. Felicidades Toni, fantastico articulo, como todos los que haces, aunque creo que en este te quedas corto, ya que podrias haber añadido muchas más cosas, porque los abusos de nuestros vecinos, a lo largo de la historia, son infinitos.
  Yo creo que nuestro amigo ZP, como tantos otros que han pasado, se piensan que en Mallorca todos tenemos veleros y que vamos sobrados de dinero. Yo lo que intentaria es ser como Monaco, y ser independientes de todos los sirvergüenzas que hay en el mundo (empezando por Antich).

 5. Aquest article té un valor documental molt gros. Enhorabona a s’autor per fer surar sa VERITAT. De petit -i ja som major-, no només ja lletgia ses rondaies, sinó que mai vaig tenir cap problema ni un per parlar mallorquí ni en es pati de s’escola ni a cap altre puesto. Es catalanistes d’aquí mateix, que són es que més empipen, són uns autèntics barruts sense imaginació, perquè sempre copien ets arguments des catalanistes de Catalunya, que no són de cap manera extrapolables.
  Per cert, entre es meus coneguts xuetes, ja havia sortit es tema de sa visita de ses Waffen SS a Barcelona i sa por que es col•lectiu xueta tenia a ses illes per mor d’aquesta inquietant visita, sobretot, coneguent que es catalanisme postulava s’origen àri de sa seva raça.
  Quan, desobeint ordres des Govern Legitim de sa República, sa Generalitat de s’Autoproclamada va prendre com a primera mesura sa “Reconquesta” des “seu” Territori insular, es Capità Bayo, després de fer pillatje i matar tot quan mallorquí se topava, se va tropar amb un grup de soldats regulars (ni falangistes ni res: pagesos, botiguers, menestrals, etc sa qual majoria no tenia idees polítiques) que el varen fer front i s’en va haver d’anar tal i com havia arribat (es meu senyor avi va tenir qulque cosa a veure). Més tard, feel a sa seva vocació de convertir illes en repúbliques esquerranes, en Bayo s’en va anar a Cuba a instruir al futur dictador Castro. I maldement s’intromissió d’es pèssim estratega català, en Castro va guanyar.
  Per cert, sa dictadura comunista d’en Fidel Castro -ara d’en Raúl Castro- i sa dictadura des pancatalanisme tenen una bandera amb un parescut per a res casual.
  ¡Que mos deixin en pau d’una vegada!. Mai mos feràn catalans.

  LLUIS MORELL GARCIA-RUIZ
  Ciutat

 6. Hola, trob magnífic article d’entrada sobre “s’injerència pancatalanista en es nostros assumptes”. Sa redacció és diàfana i, maldament es catalanistes la trobin vehement -és un escrit vehement-, és respectuós i només dona “canya” a aquells que mos han insultat i que miren constantment de denigrar sa nostra identitat com a poble multi-mil·lenari. M’ha agradat es punt de bonhomia de s’autor (Toni Cantarellas), des qual tots es gonelles ja haviem sentit parlar, quan matiça que tenim respecte pes poble català (s’Autonomia veïnada -evita dir germana-) i que no som anti-catalans, sino anti-catalanistes.

  Enhorabona, Sr. Cantarellas, tant per aquest merescut article, com per altre article recent que que honra sa memòria d’el gran lluitador Jaume Martorell. Encara estic explorant sa resta des seu Blog, que me pareix interessantissim.

  Afectuosament:

  Joan B. Pascual

  Palma.

 7. I express my deep regret at the death of two police officers killed by ETA in Palma. The move comes at the height of the tourist season. I know that Majorca depends heavily on tourism and I think it is a safe place despite these bombs. British nationals are not an ETA target.
  Ther’are terrorism in Catalonia?…

  Earl of Cornwall

 8. DEAR SIRE: THANKS FOR YOU MISSAGE. MR. CAROD-ROVIRA(SUB.PRESIDENT OF GOVERMENT FROM CATALONIA) SPEAK TIME AGO WITH MEMBERS OF E.T.A. IN PERPIGNAN (FRANCE). THEY ARE DIFERENT’S.
  EUSKADI PEOPLE ARE WELCOME HERE, IN MY COUNTRY (KINDOM OF MALLORCAS -BALEARICS ISLANDS), BUT I WANT E.T.A ASSASSINS GO AT HOME. DON’T LIKE, WE DON’T WANT THIS MAFIUS/TERRORISTS.

  IN “CATALONIA” ARE TERRORISM TOO, BUT IS A LIGTH TERRORISM: VIOLENCE OF STREET (“Kaleborroka”), VERBAL VIOLENCE ABOUT PEOPLE THAT THINK FREE AND LIBERAL, IMEPERIALISM ABOUT NEARS COUNTRYS (LIKE OUR KINDOM OF MALLORCAS -“BALEARICS ISLANDS””- OR LIKE KONDOM OF “VALENCIA”), AND POLITICAL “VIOLENCE”, POLITIC NO-DEMOCRATIC.
  FOR ME, ALL THIS IS TERRORISM.
  YEARS AGO, ARE ONE GROUP OF TERRIBLE KILLERS: “TERRA LLIURE”.


  Toni Cantarellas.

  PD: Please, sorry for my bad english.

 9. ÉS INCRIEBLE: ¿COM, DESPRÉS D’AQUESTES DADES QUE TOTHOM SABIEM O INTUIEM, S’ESTRUCTURA IDEOLÒGICA-SECTÀRIA DES PANCATALANISME, POT COMPTAR AMB QUALQUE ADEPTE?: O SÓN SUBNMORALS O SON NAZIS. AIXÍ DE CLAR.

 10. GRÀCIES PER COMPTAR AMB NÓLTROS, SR. CANTARELLAS, ES SEU BLOG SERÀ FAMÓS TAMBÉ A SA NOSTRA BALEAR ILLA DE MENORCA, AMB SA QUE COMPARTIEM, EN ES NEOLÍTIC, SA CULTURA FONERA DE TALAIOTS I NAVETES. “DE DRAGONERA A MAHÓ, FORMENTOR A FORMENTERA, ALCEU SES ATXES GIMENSIES, 4 ILLES i 1 SOL COR”.

  Ciutadellenc

 11. Aquest és molt bon article. Si be és un poc llarg, és aleshores molt sintètic. Mai s’ha dit tant en tan poc espall. Has il·lustrat en uns reglons i unes poques il·lustracions cóm són ells. Hauría molt que afegir, per aixó te recoman que facis una II part. Enhorabona i molts d’anys pes proper aniversari.

 12. Hola
  soi una niña de 11 años i llevo investigando este tema desde los 9 creo que lo de franco ya paso a la historia i que no tienen porque separar a españa de catalunya ya que siempre an estado unidas los de catalunya deverian dejar lo pasado atras i los de españa no tienen culpa de que franco fuera asi.
  yo naci en catalunya pero todas mis raizes son de granada.
  yo me siento tanto catalana como española pero estoi arta de que me tengan que torturar a mi i ami familia con los putos racistas tanto españoles como catalanes
  creo que si quieren que catalunya sea independiente tendrian que empezar por olbidar el pasado i no criticar a los españoles

 13. ah i como ami siempre me an dicho en el colegio
  la venganza no trae nada bueno

 14. Hola. Muchas Gracias Ester. Eres una niña muy espabilida. Pero permíteme decir unas palabras a todo el mundo:
  El mensaje de Ester me ha parecido al principio sospechoso, y además, me ha parecido que podía ser sospechoso para los demás “nautas”, que podrían sospechar -dado que los niños no suelen entrar en este Blog (aunque no es la primera vez), tras el nombre de Ester (que no es ningún alias), podía esconderse algún adulto afecto al Blog haciéndose pasar por una cándida niña. Juro que no es el caso. Me reafirmo en lo que ya dije: los niños suelen ser más profesionales que los adultos a la hora de emitir una opinión: He comprobado la IP y el sitio Web, que es un apartado que casi ningún “opinador” rellena. Si, he visto la página personal de Ester.
  Ester, tienes un Web muy chulo, y estás invitada a participar aquí cuando quieras opinando sobre cualquier tema. Un consejillo: seguro que eres buena estudiante (o no: yo no lo era), pero creo que debes cuidarte en la asignatura de lengua para no hacer faltas ortográficas. Yo también hacía muchas, pero una posible futura periodista debe tratar de no hacer ninguna.
  Un saludo Ester.

 15. […] https://miszelani.wordpress.com/sintolerable-injerencia-catalanista-als-nostros-assumptes/ […]

 16. Molt bona sa part de s’article a on se diu que “Carod” ve de “cara” -morro, molt de morro-, i “Rovira” de “Robar”.

 17. […] https://miszelani.wordpress.com/sintolerable-injerencia-catalanista-als-nostros-assumptes/ […]

 18. es catala es es nom de sa llengua que ba introduir en jaume1º, es seus fills era lo que xerraben i asi amb es pas des temps nia diferencies formes, pero per lo vist nomes se discutes es nom d’una llengua , res mes, com si se le diu es polaco a lo que xerram aqui pero ca a un eivissenc que le diras o a un menorqui, es rus?

 19. DOMINGO… No t’hauries de dir DIUMENGE?. No sé, en tot cas despistes un munt. Si tots es catalanistes fossin com tu estariem salvats. No se si se tracta de sa broma d’un d’aquests famosos “balearistes achadèdimchs”, d’un amic, d’un català o d’un xarnego… en tot cas, es teu “català” es com per a lluir-se.
  Anima’t a escriure una novel·la i segur que guanyes es Nobel.CAT.

  PD: Ni me molest en contestar es psudoarguments (no comprenc aquesta gramàtica).

  Aministrador

 20. Senzillament, m,ha encantat s,article, m,ha confirmat moltes de ses mevas creencies i dubtes , si es que en teniqa qualcuna, recentemenvaig tenir una discusio sobre aquest tema, mallorqui,( ò balear) i catala, i no em varen poder llevar sa rao de ses mevas afirmacions i exemples, sincerament Gracies de tot cor

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: