CONVOCATORIA “Sa CEB” PEL 30 DESEMBRE (¡780 Anys!) Motius pes meu suport

 MOTIUS PES MEU SUPORT A SA CONVOCATORIA DE SA CEB

Dimecres dia 30 a les 19:30 hores, S’Almudaina 

Tot i haver manifestacions més trempanenques d’una conciència d’identitat balear, trobam manifestacions de clara conciència identitaria en front de ses recutrents intencions catalanistes, quan no foren de part de les corts catalanes, fou de qualque regent del Regne d’Aragó (regent natural de Catalunya), ara són de la Generalitat.

VICEPRESICENT DE LA GENERALITAT:

I es mallorquins sempre hem reflexionat:

Sa primera és, ni més ni manco, sa de sa segona generació de colonitzadors, i prové d’un fill de pares catalans: Ramon Llull, que se fa dir “Ramon Llull de Mallorques” i que en cap de tota sa lletra de ses més de ses seves 250 obres, escriu ni una vegada sa paraula “català”, en cap ni una de ses seves acepcións. Llull és, primer, s’educador del Infant Jaume i després es seu, primer, s’educador del Infant Jaume i després es seu Reial Senescal, quan en Jaume ja és “El Bon Rei Jaume II de Mallorques”, el primer Rei de sa Monarquia del Regne Privatiu i independent, que surgeix molts pocs anys de sa Conquesta: Ja tenim una identitat Balear (sa denominació “Mallorques” fa referència a totes ses Balears, i als dominis continentals).

Sa denominació d’es romanç que va arribar al 1229 i que du casi 8 segles de divergència, se va també se va denominar amb es natural nom de “mallorquí”, molt tempranenc. El mateix Llull assenta un precedent, diguent que escriu en “vulgar romanç”, i poc després ja apareix documentada s’expressió: “Loqutor ad modum maioricencis”. Després s’assolirà pes poble mallorquí, que es parlants mallorquíns parlen “mallorquí” (i no “català”).

Ja ussurpat el Regne Privatiu, molts d’anys després, seguent essent Regne sota sa soberania dels Reis d’Aragó, que ho són també del Regne Valencià, i senyors de ses terres catalanes, se succedeixen moltes intrigues per que Balears sia annexionada a ses terres catalanes, que més que principat (“Princep” de Catalunya és tan sols es títol nominatiu dels primogénits dels reis aragonesos, peró no existeix cap principat), segueixen essent un homil marquesat. Marqués és es senyor d’una Marca. En aquest cas, el de sa Marca Hispànica carolignia: es marquesat de Catalunya, amb una ciutat comtal que al principi, no te cap història ni pés comparant-la amb Tarragona, sa qual provincia llatina, abarca tot lo que és ara sa Comunitat Autònoma Catalana.

Al 1439, al anomenat “Privilegi de Gaeta”, es síndic mallorquí demana que es Parlament català se definesca, i els deixa ben clar que Mallorca no forma part de Catalunya, motiu pel qual pareix que es mallorquins són exclosos: “se diga per alguns esser dubte si lo Regne de Mallorques es regne per si, o membre del Principat de Cathalunya”, i també recorda an es catalans que Mallorca és un regne com València i Aragó, i Catalunya un Principat, afegint“no menys pertany al Regne de Mallorques qui es o esser deu rey de Mallorques”. Aquí se torna a fer evident sa voluntat des mallorquins de no se un apèndix de Catalunya, com així ho dictará el Rei Alfons: El dia 17 de juny de 1439 a petició des jurats mallorquins, Alfons el Magnànim amb confirma ses franqueses mallorquines i a la vegada afirma que Mallorca no és una prolongació de Catalunya, ni està sotmesa a ses lleis catalanes: “lo present Regne de Mallorques sia apartat hauent ses franqueses especials e en res del món sia sotmés al Principat de Catalunya”

A principis de l’any 1517 es Consell de Mallorca envia embaixadors a sa Cort Reial de Gant, bres del nou Rei de Mallorca, l’Emperador Carles V (Mallorca no perd mai sa seva dignitat de Regne). Quan es regent del Regne d’Aragó, un tal Gualbes, català, lis recorda qui -en sa seva consideració- ha conquistat Mallorca: ”los catalans us havian conquistats”, un tal Crespí li replica ferm dient que es conquistadors de Mallorca són es mallorquins que hi viuen “los conquistadors del Regne som stats noltros mateixos qui romanguerem en aquell”.

Als tres-cents anys de sa conquesta de 1229 es representant mallorquí deixa ben clar qui habita sa pàtria mallorquina, es mallorquins, oblidant-se d’aquesta manera de s’origen català i occità de sa majoria des nous pobladors que arriben a Mallorca després de sa conquista, com també d’aquells descendents de sarraïns, que s’integren al mon cristià peró que segueixen amb molts de trets fonamentals de ses costums sarraïnes (com molt be apunta i descriu s’escriptor Lluis Ripoll).

Avui, a visperes del Desembre del 2009, just 780 anys després de sa “conquesta”, arriben joves pancatalanistes en vaixell des de Barcelona per desvirtuar sa conmemoració d’aquella fita per la qual re-entram al mon cristià i occidental, per deslluir s’Estandard aragonés fent apología de senyeres estelades, cridant “Gora Eta” i “Espanyol el que no boti”. S’història segueix, com segueixen alerta aquells hereus del legitim Jaume III, i des jurats i ambaixadors que sempre aconseguiren mantenir sa nostra independència com a poble. El 30 de Desembre d’enguany, a les 19:30, tornarém a estar presents, aquesta vegada a sa plaça Abú Yahya de Ciutat (batiada com “Palma” p’en Quinto Cecilio Metello Balearicus), aquells feels als que afirmem que “los conquistadors del Regne som stats noltros mateixos qui romanguerem en aquell, i no altres.

Antoni Cantarellas

 

PD: Aqí, una foto de “familia”

 

 

Agraesc personalment a “El Mundo-El Dia de Balears” (sobretot a n’es Director, que és un cavaller) s’anunci de sa Convocatoria (tot i que se publicàs es mateix dia, i no amb qualque antelació. Així mateix lament, i sa CEB lamenta, que s’exitós event no fos cubert per cap mèdi de Premsa. És igual, “sa CEB” no ha fet més que començar). 

Sa noticia va sortir es mateix dia. No hi va haver cap ni una propaganda, cartell, octavetes, cunyes de ràdio… Res. Tot i aixó, vàren fer ressó de sa noticia un bon número de diaris digitals. Gràcies a tots ells.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


38 comentarios to “CONVOCATORIA “Sa CEB” PEL 30 DESEMBRE (¡780 Anys!) Motius pes meu suport”

 1. […] https://miszelani.wordpress.com/convocatoria-c-e-b-pel-30-desembre-780-anys-motius-pes-meu-suport/ […]

 2. MOLTA DE SORT PER AQUESTA INICIATIVA. JO HI SERÉ.
  I ENHORABONA PER AQUEST ARTICLE TAN BEN DOCUMENTAT. ETS UN ATXA. ¡ENDEVANT SES ATXES!
  FINS PREST. AGUR.

 3. Curioso encabezamiento en el diario “CATALUNYA, UNA GRAN I LLIURE ” ¿ De que me suena ? solo le falta que lo ilustren con el Aguila Imperial o con la Cruz Gamada. “Insta” a Balears a integrarse en la futura república catalana, entre otros sinónimos figuran los siguientes: exigir, reivindicar,, machacar, presionar, apremiar, porfiar, reclamar,pugnar,instigar, exhortar, deprecar, conjurar etc. Si saltándose la Constitución a la torera,
  han puesto de moda la consulta popular en territorio catalán, que les motiva a tratar de imponer su “yugo” a Ses Illes Balears
  ¿ Como consultan a los Catalanes y a la vez imponen al Balear ?
  ¿ Demuestra éllo tal vez, que solo les interesa su expansión territorial ? del lema se deduce la intención. Llama igualmente poderosamente la atención el logotipo, “ERC DE LES ILLES” . Que decir, al fin y al cabo, si nos remitimos al último sufragio, veremos que minorias son y si tienen representación, a base de pactos son, juego democrático es, ya lo sé, más éllos no, nada serían sin apoyo estatal por acción u omisión, dado que hablo cuando quiero y no debo, y callo cuando no debo y quiero. Diferencia abismal existe entre López y Montilla, el primero preconiza la unión el segundo la segregación, uno la concordancia y la estabilidad el otro la enemistad y la inconsistencia, hasta se permnite el lujo de condicionar al Constitucional y de hacer callar al Mandatario Central, que sólo se preocupe de meditar en su sillón ( Memorias historicas, Memorias moriscas, Alianza de civilizaciones, Economia sostenible, etc ), en fin esperemos que a ningún Juez le de por exhumar los restos de Bohadill. ” CERTUM EST QUIA IMPOSSIBLE EST “.

 4. Hola Toni, pareix que no estàs al dia. S’article és formidable, però sa convocatòria cívica no es a sa Plaça Abú Yahya, sinó a l’Almudaina. t’ho dic perquè ho canviis.
  Gracies i Enhorabona.

 5. Allà va ser un avantpassat meu: Conversarem en sa nostra llengua comuna sense dificultats. Aquí ja se xerrava mallorquí!. A la merda es catalanistes genocides!!!!

 6. Ola Toni, com estas? Esper que bé, Fa uns dies em varen convidar a un dinar organitzad per Francisco Fernández Ochoa, presiedent des Partit Liberal Illes Balears “PLIB”, tenia un altre compromís per lo que era gairebé impossible anari, però vaig fer un esforç perquè em varen comunicar que tu estaries allà, en canvi tu no t’has presentat, ni has dit es motius pes quals no has anat.

  Quina llàstima, ja que t’has perdut s’oportunitat de conèixer ha moltíssims mallorquinistes des de veritat, mentrestant, tu demanes per aquí que acudeixin a S’Almudaina, per celebrar una CONVOCATÒRIA CEB PEL 30 DESEMBRE (¡780 Anys!),

  Mos ho hem passat fantàstic, ja que a part d’una petita intervenció del president, que a estat molt encertada i es menjar que ha estat excel.lent, ha actuat sa coral de Santa Catalina, que són una meravella. Espero que si de veritat vols reunir es mallorquinistes sa propera vegada no faltis. Pensa que si vols que es altres facin cas a ses teves cridas per s’unió, tu has de ser conseqüent, i fer lo mateix amb sos altres.

  Una aferrade d’un ignorant.

 7. Caramba!!!, “Un Ignorant”, a lo vist, es vertader ignorant som jol, i aixó que en sa meva condició de periodista procur estar al tant de tot. pero ningú és perfecte. Te jur que no dic mentida si te dic que me pujen es colors. M’acabes de donar noticia de sa qual no tenia noticia. T’ho jur pel meu honor, i saps (per sa correspondència germanor que hem mantgut, que som un cavaller o que me tenc com a tal. Una cosa com la que tu dius no tendira sentit).
  Te jur que en es darrers mesos no he rebut -o no m’en temut de- cap convidada de s’anomant “Paco” (pets amics), i aixó que el cerc com un dimoni per altres qüestions (ja que te un mobil que sempre està fora de cobertura i un altre que contesta, pero que he perdut: TE DEMÀN PER FAVOR QUE ME FACILITIS ES MOBIL ALLÀ ON CONTESTA PER POSAR-ME EN CONTACTE AMB ELL).
  Si te refereixes a un event de fà devers un any (no ho crec, ja que aixó és cosa antiga), ja me vaig excusar personalment amb ell per anticipat diguint-li que lo més probable és que no pogués anar (coses personals que ara no venen a rotllo).
  Després d’aixó, i per un cert sentiment de culpabilitat, me vaig prestar a traduir-li an es mallorquí tot es seu programa polític, que va penjar inmediatament a sa seva Web junt a un enllaç a sa meva pàgina. Encantat de contrubuïr a un projecte que se promet interessant. No se si parlam de lo mateix.
  Es cas és que darrerament no puc contactar amb en Paco, i t’agrairia que me pasassis, per via interna, es seu teléfono, ja que a jo m’és impossible contactar amb ell.
  Varem fer bona amistat perquè se va presentar en un Homenatge a Jaume III, i el tenc com un tipo sèrio, pero he perdut es número “bo”, aquell a on sempre me contestava.
  Te jur que no me va parlar de cap sopar o convocatoria futura (jo si li vaig prometre, perqué ell m’ho va demanar, que li informaria de qualsevol altre iniciativa de sa CEB -Coordinadora d’Entidats Balearistes-, i te promet que res m’hagués agradat més que coneixer-te en persona, tu que tant m’has ajudat. Te demàn excuses, peró crec que tot aixó se deu a una dolenta comunicació. ¡Per aixó mos hem d’escriure més!.

  PD: Jo he complit amb en “Paco”, i estic segur que ell complirà amb sa CEB, que tant li va entusiasmar, peró com a portaveu, t’assegur que:
  1er.- Se te constància (telefónica) des seu coneixement i compromís de / i amb sa propera convocatoria de sa CEB, tal com mos va demanar… i
  2on.- Én es meu correu mai s’ha rebut cap convidació a una convocatórtira, dinar o sopar des seu projecte social.

  PPD: Tal vegada se tracti d’un malentés, peró t’assegur que qui cerca en Paco som jo, entre d’altres. En tenir noticies d’en Francisco Fernández Ochoa vos donaré noves, a més de demanar-li explicacions de perquè ell acudeix a ses fites de sa CEB peró no participa ses convocatories de membres de sa CEB comprometent sa bona paraula d’aquests per una qüestió de mera ignorància comunicativa.

 8. Per favor Toni, no sóm cap impostor, es qui em va donar sa notícia que teu assistiries és ell mateix, en Francisco Fernández Ordóñez “Paco”, i avui a nas dinar m’ho ha confirmat. Per tant, convendria que entre voltros dos aclarisiu aquest mal entès comunicatiu de que tu parles.

 9. CLAR QUE SI, “IGNORANT” (me fa cosa anomena-te així, peró es es nom que ha triat, disculpe’m). PAREIX QUE EN PACO NO TE BONA COBERTURA TELEFONICA: T’HO PROMET, VAIG LOCO DARRERA D’ELL DES DE FA UNES SETMANES. NO TE FAIG MENTIDER, A S’ENREVÉS, T’ESTIC DEL TOT AGRAÏT. TAL VEGADA TU LI PUGAS DIR QUE VOLDRIA CONVERSAR AMB ELL AMB SA MATEIXA CORDIALIATAT DE SEPRE.
  CREC QUE HA D’ESSER UN PROBLEMA DE COMUNICACIÓ.
  T’AGRAIRÍA QUE ME PROPOCIONASIS ES NOU TELÈFON DE DON PACO PERQUE MOS POGUEM POSAR EN CONTACTE D’UNA VEGADA, cosa que me costa moltísism.

 10. SI EN PACO FERNÁNDEZ, QUE A PESAR DE LO QUE FA PENSAR ES SEU NOM, XERRA UN MALLORQUÍ EXPLÉNDIT (també ho xerra un altre Fernández, que se fa pasar per balearista), I QUE VA CRIDAR PER INICALIFABLE TELEFON FA DIES A Toni Cantarellas PER COMUNICAR-LI ES SEU ENTUSIASME PER SA CONVOCATÓRIA DE DIA 30, ARAGANTINT UN GRAN ÈXIT D’AFLUENCIA PER PART DE “LO QUE A ELL LI TOCAVA””, INQUIETA QUE NO SE POSI, HORA DE MESURAR ES GRUIX DE SA CONCENTRACIÓ, QUE S’ORGANITZACIÓ TE AGARANTIDA, EN CONTACTE AMB NINGÚ DE SA C.E.B. (el propi Toni, per exemple), ES A DIR, A QUALCÚ QUE HA JURAR FEELTAT A S’HISTORIA I CULTURA BALEARS… A MÉS DE S’EVIDENCIA MANIFESTA DES CONSTANTS REQUERIMENTS DE SA C.E.B. AN ES SEU CORRREU PERSONAL, AN ES CORREU DE SA SEVA ORGANITZTACIÓ I A DIVERSOS TELÈFONS ALS QUALS FA UNES SETMANES SI RESPONIA, I MOLT OBSEQUISAMENT…

  QUI (EN CAS DE NO ESTABLIR UN CONTACTE) QUEDARIA EN GREU EVIDÈNCIA SERIA ES TAL “DON PACO”, PRESIDENT DES “PARTIT LLIBERAL BALEAR”, COM VAREN QUEDAR EN EVIDÈNCIA, A ALTRES CONVOCATORIES, PERSONATGES SEMPRE DE SA BRANCA POLÍTICA “PSEUDO-BALEARISTA”.
  SA C.E.B. MAI DONARÀ EL VIST-BÓ A CAP D’AQUESTS QUE O NO CONTESTEN O QUE SE DESDIVEN DE LO QUE VAREN DIR 2 DIES ABANS.
  SA C.E.B. ÉS UNA ORGANITZACIÓ CULTURAL I “CIVICA”, I PER RES “POLÍTICA”.
  FA MOLT DE TEMPS QUE ES BALEARS HAN PERDUT SA CONFIANÇA EN SA CASTA “POLÍTICA”, I NO LIS AGRADARIA COMPROVAR QUE AQUELLS QUE DIVEN DEFENSAR LO NOSTRO, LIS FAN SA TRAVETA I SE COMPORTIN COM SA RESTA DE POLÍTICS QUE TANT MOS HAN DECEBUT.

  S’INSISTEIX, SE VOL PENSAR, EN UNA MALA LOGÍSTICA I UNA ERRADA EN SA COMUNICACIÓ. SINÓ, SI NO SE VEUEN SENYALS, TANT A GRUPUSCLES COM “CLAU DE MALLORCA” COM AN ES “PARTIT LLIBERAL BALERAR” (es programa des qual va eser traduït, amb tota bona fe, des castellà al nostro natural mallorquí p’en Toni Cantarellas), SA C.E.B. SE VEURÀ OBLIGADA A CRITICAR-L’S TAL COM CRITIQUEN A S’OCB, ES PSM, ERC DE CATALUNYA O D’ALTRES PARESCUTS.

  SA C.E.B. CONSIDERA QUE SI AQUETS QUE HAN ROMANGUT CALLATS FINS ARA, I NO SE SAP BÉ PERQUÉ, PÉNSEN AMB SENY I PERSPECTIVA, SE POSARÀN EN CONTACTE AMB SA PRÒPIA C.E.B. O DE LO CONTRARI QUEDARÀN EN ABSOLUTA EVIDÈNCIA amb s’agravant de posar en dubta es bon nom de gent que no cerca es poder, com ells, sino SA PURA VERITAT AL ABNEGAT I FEEL SERVICI DES POBLE BALEAR, Civils cívics, Ciutadans, pagesos, botiguers, menestrals, acadèmics o estodiants, gent eminetment dets Gremis i de sa Cultura, peró mai DE SA POLÍTICA.
  Amén.

 11. aquesta web és il·legible, fa mal a la vista

 12. D’acord “Jo”, com es teu nom me fa sospitar que ets bastant egocentrista, SA PREGUNTA ÉS:
  ¿ÉS SA WEB QUE ESTÀ MALAMENT?…
  ¿O ETS TU QUE HAS DE MESTER ANAR A S’OCULISTA?…
  Windows permet tan als PCs com als Macs configurar sa pantalla amb només un botonet. “Jo”: o necessites un oftalmoleg, o has de mester un amic que sápiga com funciona un ordenador.

 13. COMUNICACIÓ PER “UN IGNORANT”:
  S’ASSUMPTE AMB EN PACO FERNÀNDEZ ESTÀ DEL TOT ARREGLAT. EFECTIVAMENT, VA SER UNA ERRADA DE COORDINACIÓ: ME VA DEIXAR UN MISSATGE EN ES CONTESTADOR DES MÒVIL, PERÓ ES UN MÒVIL NOU EN ES QUE NO TENG S’AGENDA DE TELEFONS I NO CONEC NI ES NÚMEROS D’ALLÀ ON ME CRIDEN NI SÉ ENCARA COM SE MANETJA. NO VAIG PODER SENTIR SA SEVA CONVOCATORIA, COSA QUE LAMENT MOLT PERQUÉ M’HAGUÉS ENCANTAT ASSISTIR AL DINAR. EN PACO I JO VAREM PARLAR UNA BONA ESTONA, I HEM QUEDAT QUE MOS VEUREM TOTS ES PROPER 30-12 A LES 19:30 A S’ALMUDAINA. ALLÀ TENDRÉM A LA FI S’OCASIÓ DE SALUDAR-MOS I CONVERSAR UN POQUET (I TAL VEGADA, ANAR A SOPAR O ESPIPELLAR UN POC PER CIUTAT).
  SERÀ GROS.
  MOS VEIM EL 30-12.
  DUIS BANDERES, FLORS, AMICS.
  AHUR AMICS.

 14. TOTS, TOTS, TOTS, HAURIEM D’ESSER ALLÀ.
  SERÀ UNA MANIFESTACIÓ DE SA NOSTRA CULTURA DIFERENCIADA (BASTANT DIFERENCIADA).
  FINS DIA 30, ALMUDAINA!!!!!!

 15. M’agrada s’idea, crec que és un bon plantetjament. Procurarè dur gent.
  No t’aturis de “donar canya”, perquè tens més raó que un Sant.

 16. Jo no m’ho perd. Dia 30 crec que es catalanistes se manifesten pes Born. Supós que heu avisat a Cort o sa Policia per que aquests indeseables no s’acostin a noltros. Sa nostra postura ha d’esser sa de no contestar a ses provocacions. Peró no pas pena: no s’atreviràn a venir a provocar. Hi haura premsa i quedarien com es porcs que són.

 17. Des d’ací vull DENUNCIAR sa cagalera des mallorquins que no varen assistir ahir a sa vostra convocatòria, i jo vaig esser es primer en no anar-hi. “Millor dit”, en arribar, vaig voure es 2 estendarts de tribarrades i en voure que éreu 6 persones, me va venir tal diarrea, tal cagalera, tals nàusees, que vaig girar-me i tornar-me a ca meva.
  Mallorquins, feis oi; sou uns cagats que no teniu valor per defensar res de res. Ahir, 6 persones varen perdre es seu temps defensant una festa diferenta, 6, sí, 6!!!! I ets altres? Segur que molts d’ells a ca seva fotent-se de tot, o molts segur que digueren “sí, jo vendré” i tots, casualment, tenien coses que fer a darrera hora i decidiren no venir.
  Després, si entram dins es Països Catalans, no vos queixeu, mallorquins cagats, no teniu dret a res. Jo tampoc me queixaré, ahir, enlloc de defensar es 6 valents, jo també vaig tenir cagalera i me’n vaig tornar a ca meva.

 18. Anem per parts, tots sabem qu’es problema llinguistic que conviu amb noltros és ni mes ni manco politic.Es catalans no ne tenen cap culpa, fins i tot dins es seu propi territori hey ha discrepancis llinguistiques.Ara be, és catalanisme politic, és un moviment amb unes idees futuristes que a llarg plas pot esser una realidat.Cuant sa democràci va esser una realidat an aquest pais (Espanya), és moviment catalaniste ja duye moltes decades trabayant i per tant esperant és moment.Pero no penseu qu’es catalanisme sigui lo que parex. És catalamisme és molt bo de tombar a Balears.Pensau que domes són catalanistes és que xupen de sa mamella i qu’el hi conve. Però sa realidat és que sa gran majoria que no te veu no sap ahont anar i fer cos en contre dells.Simplement amb unes associació Balearistes de bon dever, que sabesin arribar a sa fibre des nostro pobble, sa gran farsa catalaniste dins ca nostra, serien faves contades.Pero per axo, és mester pensar en balear, esser balear (no és necesari de naxement però de cor). Aquí tot es terra de venuts, pero sa culpa es de cuatre politics y cuatre seudo intelectuals que manipulen es negoci. Si sa fiscalia de s’estat investigas sa corrupcio llinguistique posiblement seria mil vegades superior a sa que tots conexem.Gracis .

 19. Una carta des Diario de Mallorca, en molt de sentit comú, per jo un deu. I no com es imbecils catalanistas mallorquins, que volen sa independencia perque mos robim desde Catalunya. ¡Caps de fave amb arelles!

  ___________________________________________________

  Bernat Morey. Palma.

  Independència, autodeterminació, decència
  S´imaginen una illa independent i dins la Unió Europea disposant de més doblers dels nostres imposts?. Fins i tot mallorquins de cultura peninsular votarien Si com a Catalunya. Votar pertànyer a Catalunya per uns és camí natural (o Itàlia, França, Dénia, Argèria… Som enmig de per tot) i per altres seria distint fermall com ja comprovàrem fa 700 anys. Que som país petit i indefens? Andorra, Luxemburg, Lienstentein ens poden servir d´exemple. Mallorca pot ser la Suïssa de la Mediterrània. Tanmateix sempre ens hem hagut d´espolsar sense ajuda ja que de fora sols ens arriben per a cobrar o conquerir.
  La pregunta clau es si està preparada la societat illenca per l´autogovern o som més be com una colla de jovenots amb les butxaques plenes predisposats als mals vicis. Una societat que manté la cadira i el vot a unes formacions polítiques tan corruptes i incompetents com les que tenim no és madura per segons quines fil·ligranes. No hem assimilats els canvis socials que hem experimentat en poc temps i ni ens han deixat ni ens deixen créixer com a poble. Perdem, deixam perdre i ens prenen Patrimoni cultural de tot tipus. Hem crescut en doblers i no en confiança i ara som el que som. Duim encara la pellissa aferrada. Si, desgraciadament la classe política ens retrata. Hem de millorar molt en decència i solvència abans de pensar en independència. Les crisis, inherents a qualsevol sistema, a la societat i a la vida serveixen per això.

 20. Aqui esta s’enlaç.

  http://www.diariodemallorca.es/servicios/cartas/cartaLector.jsp?pIdCarta=13025&pRef=2010010400_0_0__Cartas

 21. OH, oh, oh, “Visitant”, vas molt errat de comptes. Jo hi era allà. Bono, tal vegada encara no hi era. Un event cívic al qual vendràn families amb al·lots, a casusa de tenir constància a darrera hora de que just a devora, al Born, se feia una manifestació independentista violenta i anticonsticional, es “balearistes” mos vàrem concentrar a un bar just en front de s’altre banda de s'”Hort del Rei” per esperar a que ets terroristes del Born no venguesin a atacar-mos. Sa reunió (amb s’objectiu d’unes poques paraules i una foto) se va retrasar un poc. Aixó és tot. Visitant, part de raó tens, no forem es numero que jo hagues desitjat, peró va ser un homenatge alternatiu molt digne i més o manco concurrit (mai varem fer “pósters”, “pasquins”, anuncis per sa radio ni res de res). Massa bé va sortir.
  M’ensum, que així com parles des teu poble, crec que ets un mal observador de s’OCB, que comença a tenir-mos por, i no és capaç, malgrat es seu inméns capital regalat per la Generalitat catalana, d’enviar a un espía mínimament competent.

 22. NOTA DE S’ADMINISTRADOR: HE PASAT AQUESTA OPINIÓ AQUÍ PERQUÈ S’AUTOR L’HA ESCRITA A “LLIBRE DE VISITES” I NO PERTOCA (allà no valen pseudónims, tothom s’ha d’indeticar: ¡jo mateix podria “felicitar-me” a jo mateix!. Per lo qual se prega que ses opinions siguin vertides sempre a s’apartat corresponent. Gràcies)

  “Andavant” diu:

  Anem per parts, tots sabem qu’es problema llinguistic que conviu amb noltros és ni mes ni manco politic. Es catalans no ne tenen cap culpa, fins i tot dins es seu propi territori hey ha discrepancis llinguistiques.

  Ara be, és catalanisme politic, és un moviment amb unes idees futuristes que a llarg plas pot esser una realidat: Cuant sa democràci va esser una realidat an aquest pais (Espanya), és moviment catalaniste ja duye moltes decades trabayant i per tant esperant és moment. Pero no penseu qu’es catalanisme sigui lo que parex.
  És catalamisme és molt bo de tombar a Balears.
  Pensau que domes són catalanistes és que xupen de sa mamella i qu’el hi conve. Però sa realidat és que sa gran majoria que no te veu no sap ahont anar i fer cos en contre dells.
  Simplement amb unes associacións Balearistes de bon dever, que sabesin arribar a sa fibre des nostro pobble, sa gran farsa catalaniste dins ca nostra, serien faves contades. Pero per axo, és mester pensar en balear, esser balear (no és necesari de naxement però de cor). Aquí tot es terra de venuts, pero sa culpa es de cuatre politics y cuatre seudo intelectuals que manipulen es negoci.
  Si sa fiscalia de s’estat investigas sa corrupcio llinguistique posiblement seria mil vegades superior a sa que tots conexem.
  Gracis.

 23. Gràcies a tu “Andavant” (es pseudonim no està malamnet per un balearista: dona ànims).
  És sa primera vegada en aquest Weblog (un any i dos mesos) que qualcú escriu en “Baléà”, i me pens que només hi ha una persona en lo mon que sàpiga escriure en “Baléà”: Mikèl Garau. Peró és una hipotesis.
  En tot cas, estic d’acord amb es contingut des teu missatge, i si te vols unir a sa COORDINADORA D’ENTIDATS BALEARISTES, estàs convidat. No sé si ets en Mikèl, des qual he criticat es seu model lingüístic, peró del qual (personatje) també he dit coses bones. No tenc res personal contra en Mikèl, que si no ets tu, ha d’esser amic teu.
  Benvingut al Blog i molt bon 2010: L’any des Triomf.
  ¡ENDEVANT SES ATXES!

 24. Traslladat

 25. Traslladat

 26. Correcte però Tralladat

 27. Lo dicho por el primer Eduardo, este PIÑOL_ANAL (¿SERÁ TAL NOMBRE AFÍN A SUS INCLINACIONES SEXUALES? POR ALGO LO HABRÁ ELEGIDO), al abandorar el Forum Mallorquí, se ha abonado a este.
  Pero lo que es seguro es que no conseguirá ningún pinyol anal con el administrador, siento defraudarle. A mi eso no me va.

  No estoy de acuerdo con lo de “¡Viva Franco!” (en este Wegblog se puede decir todo, pero siempre se ha pedido moderación) y menos en esa tontería de la “Tribarrada franquista”. ¿Que tendrán que ver las témporas con el culo?. Y de culos ha de saber mucho el “Sr. Anal”.

 28. Para evitar que el buen nombre de este Forum se ensucie con vítores al fascismo y suplantaciones de personalidad (el Pinyol verdadero, comentarista antiguo de este sitio, me ha escrito pidiendo que elimine los mensajes de Connolly, que firma también como Pinyol, y habiendo certificado que se tratan de 2 IP’s que nada tienen que ver…) los escritos anticonstitucionalistas son remitidos a su sección corrrespondiente (En este Weblog nunca se borra nada).

  Gracias y disculpen las molestias.

 29. Per Antoni, des de fa molt de temps no escric per problemes de salut, no obstant això, gairebé a diari faig un cop d’uy i he vist una sèrie de pinyols amb molt mal gust. Tu dius que no es borres res mai, jo casi a nes tic de acord, però si no elimines aquets impostors indecents, axiò sera es bloc més brut de Mallorca, tu sabras lo que més te conve.

 30. No te preocupis, ja està fet.
  Vertaderament, si aquell que se fà per tu amb es nom de PIÑOL és en Connolly, no cap cap dubte de que l’ha agafada amb tu.
  Es seus missatges no han estat esborrats, com dicta sa política d’aquest Webblog, sinó que han estat traslladats a “Missatges de mal gust i amenaces”. No puc consentir que qualcú se faci passar per qui no és, que entri amb sa manifesta mala fe d’embrutar aquest puesto, i de que digui coses com ¡Visca Franco! fent-se pasar per balearista per tal de confondre a sa gent per que cregui que es balearistes som franquistes.
  I no passis ànsia, que jo també he rebut d’un parell d’imbècils.

  Mai podràn amb noltros.

 31. Perhaps tons of You many times would like to keep safe a live tv manifest on motion pictures of Your pc. I was trying to spot a good website that allows it .

  Can You plug me something ?

  Thanks.
  mecze

 32. Sorry, I’now in Travel (out Mallorca) and don’t understeand exactly your message, my english is very bad. When i retourn i stdudy you qüestion.

 33. Gràcies al teu enllaç he conegut sa CEB i m’agradaria col·laborar de qualque manera, peró lis he escrit i no m’han respost. ¿Saps si tenen qualque problema amb es correu?. Me pareix sa pàgina més global i representativa des balearisme. N’hi ha d’altres, com sa d’en Mateu Cañellas i altres, pero sa pàgina de sa CEB mateixa ofereix ets enllaços per anar-hi. És com un directori. Una molt bona idea.
  I bona idea lo de sa “manifa” alternativa del 30 de desembre.

 34. Jo, he verificat que aquest missatge ve des de Palestina.
  Només ho comprenc a mitjes, així que ho he re-enviat a un amic meu filóleg en anglesa (torn a repetir que jo, a s’escola, vaig estodiar francés). Esper traducció per contestar-li.

  D’altre banda, voldria demanar excuses perquè en es taurell de control se m’avisa de comentaris “Pendents d’aprovació”. M’he ficat allà i he donat permís a tots aquets “pendents”. No me demaneu a jo perquè WordPress discrimina certs comentaris. M’he entemut ara, i lis he donat sortida. Aixó no es es “Xat Mallorquí”. Aquest és un puesto democràtic sense censura. I tambè ho dic per aquest darrer comentari, que no sé si es conciliador, si tira flors o tira escopetades, si va a favor de la Pau o a favor d’AlQeda.
  Si qualcú me vol fer sa mercé de traduir-lo abans que es meu amic, li estaré infinitament agraït.

  Toni

 35. Yo tampoco capto el inglés, pero no me acabo de fiar de este moro. ¡Y conste soy Bennassar de 2º apellido!.
  Por cierto, a demás de apellidos baleáricos de tan evidente procedencia como el mío -arabí, por ejemplo-, me pregunto porqué los descendientes de musulmanes conversos fuimos relativamente respetados, mientras que los descendientes de los judios conversos (los “xuetas”, y tengo varios amigos de esta condición) fueron cruelmente castigados por los cristianos viejos mallorquines.
  Vista la historia, estoy bien como estoy, cristiano descendiente del reino de Al-Mayûrqa y la fe de Alhà. pero la cuestión me inquieta ¿Alguien me puede contestar, alguien puede dar razón…?

 36. Hey I’m Marjorie and although this is my first post I’ve been reading for a while and I thought it was that I said Aloha and introduced myself. I’m 35 and run a sports equipment business with my uncle and live in sunny San Diego, California with my 2 fantastic children. I love cycling and golf but hate seafood…and I guess that’s all you need to know http://www.mysmiley.net/imgs/smile/happy/happy0071.gif

 37. Всем привет!

  Недавно перед мной встала задача, куда деть накопишиеся европоддоны, или еще их называют Паллеты,
  Поддоны, Европаллеты Размеры 800*1200, 1000*1200- Это Тара Пром назначения.
  Немного предистории.
  Сам я работаю кладовщиком на складе. Нам приходит много продукции на Европоддонах,
  товар продаем а поддоны остаются, у нас встал вопрос куда их девать.
  Раньше мы их сжигали.
  Потом мне подсказали, что за поддоны можно получить деньги.
  Начал звонить по фирмам везде были цены маленькие,
  потом друзья мне подсказали, что в Челябинске есть такая Компания “Уралсклад“,
  около 10 лет на Рынке Промышленной Тары с прекрасной репутацией.
  Я нашел их сайт в интернет – http://www.uralsklad.ru и позвонил по тел. +7(351) 233-07-14.
  Буквально через час подъехал их представитель, Авто с Логотипом “Поддоны Челябинск“.
  Цены закупочные оказались самые высокие в г. Челябинске.
  Все цивилизовано грузчики загрузили Паллеты ешё и лом поддонов купили, расчитались на месте наличными.
  Про другие фирмы я узнавал либо Цены низкие, либо Бракуют много, да и денег от них не дождешься.

  Так что если у вас завалялись европоддоны, не торопитесь их выбрасывать, лучше обменяйте их на деньги.

 38. I’m just going to post my hello to this. Hey everyone my name is Mary. I study about SEO studies see people can article marketing robot bonus. I am happy to researching more about this forum miszelani.wordpress.com

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: