¿Toponímia o Estultícia? II (Es Darrer Escàndol de Cort). Próxima probable: “ELS YAKUZZIS CATALANS”

 Demàn escuses perquè m’he estorbat molt en publicar ses darreres novetats des darrer escàndol de Cort, es cas Nanda Ramón. Vos oferiré una síntesis, perquè la cosa és molt extensa:

 

Original   del 31-7-2010, Reeditat

Per Primera: Extracte d’un article d’en Joan Riera: “A tot carrer hi ha un motiu per enamorar-se. I qui no s’enamora de sa Palma antiga es porqué no té sentiments”.Diario de Mallorca, si no vaig errat.No tenc es gust de coneixer-lo personalment. I jo li planteix a n’en Riera (hi a tothom) una pregunta de caire metafísic (pregunta retórica, si s’ho estimen, per filar prim amb es nom des recurs literari, amb permís): Estic d’acord amb aquest comentari. Sent que per ses meves venes corr, ans que sang, suc de Talaiot, perqué Palma ja era Palma abans del 123 aC, només que en sa llengo greco-semítica des natius Gimnetes de “Bale-Yaroh”. És cosa que un balear, mallorquí, “ciutatà” de socarrel pot sentir, coneix, n’és conscient, ho viu perqué ho toca i ho ensuma. I més si quan ha sentit ses cançons des pagesos que el transporten a aquella Al-Mayùrqa que tantes emprentes ha deixat, si un s’ha vestit com es repradí, a l’ample; si continúa fent ses llesques de pà amb un trinxet de mitja lluna o si ha tirat amb passetja. ¿Peró com és possible mantenir aquests sentiments que veritablement emanen afalagadorament carrers, carrerons i places de Ciutat -he estat afectat per sa sensació- quan es seus noms, (es a dir, gran part de sa seva identitat) han estat baratats per motius polítics sucursalistes d’una administrativa a sa qual li ha tocat en sort -dissortadament per tot “cituadà”, mallorquí, balear i individu en general- sa comandancia de sa regidora de cultura?. Una regiduría des Govern d’un Cort que més bé fa traça de Desgovern, de corral amb molts de galls, de desgavell i botxinxe, fogueró de vanitats, o com se diría en “balearicus” eloquio (vulgaris -m’escussin), una casa de putes sense governanta…?. No passi ànsia Sr Riera, no he de mester que m’ho expliqui (com havia dit, sa qüestió era retórica).

Segón: Síntesis d’un article d’en Tomàs Ribot “”Què serà de la Nanda?. Pobreta!” (fetxat el 25 passat Juriol):

Ara, a “la Nanda Ramón” (regidora de “cultura” de Cort pes BLOC, ja m’arribat a fer llàstima, pobreta, perquè a més de sa ciutadanía, no la volen ni es seus. I axó no és lo més trist, des de s’esquerra i es separatisme radicàl fan befa d’ella i ja circulen xistes (com va passar amb aquell ministre fa molts d’anys, en Moràn): Es diari Independentista Balears.CAT es passat dissabte, a sa columna “no vagi per dit”, parlava d’ella amb sarcàstica ironía i evident i evident mala llet. Aixó només te un consol: Na Ramón aconseguirà lo que se proposava, que és passar a s’història. S’assassí “del Zodiaco”, un Sociópata, també hi figura. A na Nanda la podràn trobar es seus nets -si és que no se tracta d’una fradina empedernida- veure en es capítul d’ “Identicides”.

Ella és sa reponsable d’haver catalanitzat es nom des carrers de Palma fa un any i poc, llevant ets articles salats per articles literaris i llevant expressions mallorquines per altres de més “normalitzades”. Dita normalització va fre que s’Ajuntament de Palma rebés una animalada d’e-mails reclamant i queixant-se per aquest fet, en conivència amb en Gabriel Bibiloni, pero lo que és més greu, amb coneixement i complixidad de qui està per damunt d’ells: Na Calvo (Batlesa), i en darrera instància, es President de sa CAIB Xesc Antich. Ja dic, es BALEARS.CAT des passat dissabte se’n riu a cara alta d’ella subrallant que està molt “enfeinada” (allà on hi han càmeres i bauxes “culturals”, allà hi ès na Nanda. És sa seva feina).

Peró és que inclús es Lobby per la Independència la vapulea de lo més valent.

LOBBY: “Si hi ha una paraula de la qual abusa Nanda Ramon és la de “feina, feina, molta feina”. Qualsevol persona que senti dos segons Nada Ramon comprovarà que amolla seguit seguit la paraula “feina”. S’autopresenta com una persona molt ocupada, amb una agenda sense cap forat i que sempre fa feina, feina, molta feina. Peró na Fernanda Ramon va tot lo dia d’exposició en exposició, d’acte oficial en acte oficial (inexcusables qüestions d’Estat). Això sens dubte li dóna molta presència mediàtica -cosa que la fa bavar de satisfacció- però el que s’hauria de demanar és si això li dóna vots o els hi resta… ¿de què li serveix a un polític anar d’exposició en exposició si tanmateix allà no hi farà cap vot mentre no es posa al telèfon de la seva gent que la cerca perquè, és clar, com que té la seva agenda tan plena d’actes i “paripés” no hi troba un foradí…? Na Ramonés la típica pesemera que només fa cas als seus votants i simpatitzants els quinze dies justs que dura la campanya electoral. La resta de legislatura es comporta com una mula que va de sobrada i que mira per damunt l’espatlla la gent que precisament amb el seu vot li ha permès tenir una vida social tan intensa.”

És lapidàri ès darrer paragraf referit a ella com a “típica pesemera” (pensava que com a pesemera i defensora des països catalans això era un calificatiu amable entre companyons d’ideologia, emperò ja veig que no), “mula que va de sobrada” (Déu meu, “tralla” de sa bona; denunciarà per insults na Nanda an es Lobby? Segur que no!) i “mira per damunt l’espatlla” ( o sia, que a mès ès una xula prepotent, no? Sol passar amb gent que no ès res i de s’anonimat passen a esser “famosos”)… No, si ja veig lo amics que són, si ni entre ells se “traguen”. O sia, que -des de fa molt de temps- ni entre ells s’aguanten. Pareix mentida, després des gran servici patriòtic (i ben retribuït) fet per na Fernanda Ramón a major glória de sa Generalitat de Catalunya, ara es Balears.CAT i es Lobby.CAT, se’n riuen d’ella. Que serà de na Nanda? Què passarà amb ella? Amb aquestes traces de “pija Progre”, pobreta, ara se’n foten d’ella. Acaba d’aconseguir 42.000€ anuals perquè un “tècnic” la promocioni i salvi de sa seva gestió delegada sobre un mut de “tècnics”. Quina barra!. I na Clavo li concedeix mentres es Govern declara que no té dobbers per pagar a ses farmàcies es darrer trimestre de 2010. Escandalós…

NOMÉS UN EMPERÓ A N’ES MAGNÍFIC ARTICLE D’EN RIBOT. DIU “ARA SE BARALLAN ENTRE ELLS”. Tenc un bon arxiu de retalls (a lo millor tenc es “Síndrome de Diogenes”). Ja vaig dir que ses disputes en aquest corral amb tant de galls se remonten inclús abans de sa constitució de sa mega-coalició de grupuscles polítics que formen -o formaven- aquest desgovern. Aquest és un retall des Diari “Balears” d’en Serra de fa un any i mitg:

Na Fernanda Ramón perteneix a una nova casta política que va començar, més o manco, coincidint amb sa fundació des grup terrorista “Terra Lliure” (el 1978), peró que ara comença a ser una espécie en vía d’extinció.

Alguns d’aquests personatges podrien ser qualificats com a BOTXÍNS d’ets antics assassins d’una “REPÚBLICA BANANERA” (definició des propi PSC, Daniel Sirera, abans des constructe conceptual des nouvingut “xarnego” Montilla: sa famosa “Desafecció”). Pobrets, aquesta casta victimista, oportunista i xantagista diu representar a inocentes angelets a n’es quals ningú estima (lo qual, aixó darrers, pot ser vera: al manco no aixequen grans passions), cosa que s’afirma sense fer cap anàlisis d’autocrítica ni repasar s’historia més recent, passant pets atemtats de Terra Lliure, ses cotinues accions vandàliques contra s’únic lletrero restant a Catalunya d’es toro d’Osborne, sa violència consentida per part de sa Kale Borroka juvenil, sa permisivitat des “mossos” de sa Generalitat respecte a ses cremes de sa bandera Constitucional, sa prohibició al Rei d’Espanya (i Compte de Barcelona) per visitar s’Universitat Pompeu Fabra, o de recents omenatges a n’es “màrtirs” de s’extinta banda assassina. Ara no se pot torear (parlen de Paíssos Catalans, idó bé, a Nimes, València, Aragó, Balears, existeix gran afició taurina -quan lis convé, es veïnats són part de Catalunya, quan no lis convé no ho són), i segons s’infereix de fonts des Govern Català, aixó d’atemptar contra un “espanyol” no està tan mal vist.

Ara, diven que han prohibit es toros (sa TV autonòmica catalana lis deia “Curses de Braus”, peró després varen baratar a “Corrides de Torus”) per ética, pero fa dècades que atempten no contra ses figuretes des toreros que es própis catalans venen a totes ses botigues de “Souvenirs” a ses Rambles de Barcelona (amb s’altre icón turístic de Barcelona, sa “Baliaora Flamenca”, multipliquen per 10 es número de “Caganers”. Es fet contrastat: mercaders per damunt de tot. La pela és la pela), sinó contra un lletrero que representava només un toro (no es taurinisme), bou, brau. Després vàren colocar un ase (“burru”, com diven ells) damunt sa seva senyera, i per rematar-ho, van colocar un altre dins sa Generalitat.

Es mateix día que un Conseller d’ERC (ex-militant de “Terra Lliure”, lloava s’organització terrorista) n’Albert Riera rebia un sobre amb una bala. Aquell Conseller va acabar sa presentació de sa Crónica des seu Grup Terrorista lloant-lo i afirmant que “La lluïta continúa i la Victoria segueix essent possible”. Era vera (lo primer). Un polític català no separatista rebía una advertencia molt eloqüent.

Posarém més exemples en es futur, valgan de mostra aquets primers. Un de tants des que no són nostros: es terrorista de Terra Lliure i conseller d’ERC Xavier Vendrell (polític de “República Bananera segons es PSC d’abans en Montilla):

 

Dins una estratègia més mediàtica i glamurosa, dos exemples que en es seu dia (tot i es seu declarat catalanisme) vàren dir estar absolutament segures de s’integridat moral des Sr Matas (una d’elles va dir estar “enamorada platónicament”). Com es primer, una d’elles ha estat condemnada a pressó, s’altre ha optat per un auto-exili després d’haver fitxat pes PP i haver contribuït a n’es seu fracàs. Na María Antonia, Na Janera, i sa própia Fernanda (se creu que totes són descendents de n’Hipatia d’Alexandría). Totes tres han estat motiu de befa pes seus, i totes tres fan justicia a aquell “Hit-Parade” de fa uns anys, cantat per una al·loteta: “Antes Muerta que Sin-Silla”:

 

 

 

Na Munar, entre na Barbie i n’Anita Obregón (foto de “Diario de Mallorca”, 31 de Juriol 2010), es qual peu de fotografía diu textualment: “Munar acudió al juzgado vestida con un llamativo traje de color rojo y con una espectaculares gafas de sol”. Ja ho hem dit, “Antes muerta que sencilla”. I aquest títol d’una cançó no pot ser més evident, perquè maldement no s’hagi entemut, li escolta qui escolta a n’ets assassins camí de s’escorxador. ¿Cóm un jutge sério pot fer cas a sa darrera declaració (“Jo no tenc comptes a Suissa”, etc, etc) a sa mateixa persona que va afirmar que “Balears no existeix”?. Ja fa temps que va fer mentiders a Google Maps, Jafuda Cresqeus, Ramon Llull, Mossèn Antoni Maria Alcover, sa Constitució i ets historiadors clàssics més importants de s’humanitat (Virgili, Ptolomeu, Plinio, Hesíquios d’Alexandria, Diodor de Sicilia, Licofontre de Calcis, Isidorus Hispalensis -Sanctus-, etc, etc -sa gran majoria d’abans de Cristo). I és que aquesta dona, barcelonesa, sap més que 7 rectors d’universitat. Ja fa temps que, gràcies a ella, dins s’hotel més famós de sa carretera de Soller es delinqüents comuns, acollonats, demanen a n’es director s’aillament d’un grup d’altre delincuents especialment perillosos: es polítics. Fonts: Diario de Mallorca d’avui, Article d’en Matias Vallés (“La mujer más odiada de la história de Mallorca”), Román Piña (“A Barbie se le pudren los visones”, etc).

Na Janera, personatge mediàtic per excel·lència, qüalificada com a “poma” rematada pes seus antics alumnes de s’UIB, misteriósament desaperescuda, declaradament catalanista, va obtenir certa anomenada amb un parell de noveles en castellà. És famós s’episodi des seu Premi Planeta (en castellà), i sa passada que li va donar es gran català Joan Marsé, a n’es qual na Janera va despreciar en lloc de repectar sa seva opinió com a jurat d’aquell any. Fa poc, en Marsé ha estat guardonat amb es prémi literàri Princep d’Asturies. FONTS: “Maria de la Pau Janer, la planta trepadora” (edita: prensa española).”LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS-HAN MATADO A DON JUAN”. Portada des polèmic premi Planeta: “CARTAS QUE SIEMPRE ESPERÉ”, i fotos de Premsa i de sa web Convergència.CAT.

I “la Frenanda”, de sa qual ja s’ha parlat i no paga parlar-n’hi més, perqué ja s’encarreguen es própis funcionaris de sa seva regiduría, partit, socis de partit, socis de Govern, i socis ideólegs (sa foto dedicada a ella està a n’es començament d’aquest article-crónica). Només dir que mira d’aprofitar es buid en matèria de “Glamour” deixat per ses altres dues. No ho aconseguirà perquè es seu estil indefinit entre “pija” i “progre” no s’entén, perqué podría fer de doble d’aquell personatge televisiu que nom “Aida”, i perqué durarà manco que de Nadal a Sant Esteve. “Tiempo al tiempo”.

~ por Admin en 2 junio 2013.

15 comentarios to “¿Toponímia o Estultícia? II (Es Darrer Escàndol de Cort). Próxima probable: “ELS YAKUZZIS CATALANS””

 1. Hola, tot i sa lletra petita, he fet cas al consell de s’entrada des Blog (Avis), a on se recomana emprar es zoom d’Intenet. Ho he fet i ara no he de mester ulleres.
  Sa primera part de s’article me va pareixr tan encertat que per aquell llavonces vaig pensar en enviar cópia al fiscal anticorrupció, al Defensor des Poble i a sa premsa nacioal. No ho vaig fer: tanmateix, pens que m’haguessin contestat (si és que se dignasin a donar resposta): “Vostés els han votat, noltros ara per ara no podem fer res”.
  Ara, aquesta segona part complementa magníficament aquella primera.
  Felcitacions per sa vostra feina.
  Ni tansols aquells inocents que se varen errar a ses urnes se mereixen lo que vàren votar (es consol és que s’altre opció, encapcelada pen Jaume Matas, tampoc era bona: Estavem destinats a l’apocalipsis de qualsevol manera).

  Nomenclator

 2. En Llauger “s’ateu” adaptant una cita bíblica, na MAM que diu que Balears no existeix, na Janereta en 3 moments inigualables de sa seva vida, en Vendrell en “pose” mussoliniana, es noms des carrers tots baratats per noms “normalitzats” sense més criteri que es de na Nanda.CAT i d’en Grabiel.CAT, polítics que mos han venut a Catalunya, a Catalunya prohibeixen es ses “corregudes de toros” però s’obliden des “correbous”, que suposen un maltracte igual que ets altres… etc.
  Penós, Toni, penós… i que només noltros mos facem ressò…

 3. Gràcies Tomàs, he trobat una inexactitut a una cita “bibliogràfica”, que ja rectificaré. Sobre sa cita d’en LLAUGER, que tant LLEUGERAMENT reinterpreta La Biblia i que demostra sebre tant poc de mallorquí (deu haver estat alumne d’en GRABIEL BIBI-ANDERSEN, que està ficat a n’aquest negoci, peró ara és impartint “Esperit Nazional” a Prada de Conflent), hi ha per escriure tot un llibre.
  A lo millor ho deix per sa 3ª part.
  Veritablement, tot un “Fenómeno” aquest LLAUGER. Me demàn si quan li va venir a n’es capet aquesta referència Bíblica pensava amb un altre tipo de “Camell” a n’es qual acabava de visitar. Pot ser li manca s’ago des “Bril” o no prové de mallorquins ni balears en general. Tal vegada és una víctima acrítica de s’adoctrinament ideológic-normatiu catalanista. Jo som de Greenpeace, Survival, etc, peró si aixó és un repressentant de lo que és ser ecologista, m’hauré de plantejar qué significa i qué comporta ser verd: a n’aquest, es seu LLEUGER color verd li ve més de sa cuentitis sobre marcians i altres aliens (aliens no estic segur, pero alienats i desarrelats sucursalistes…) que de qualsevol valor o premisa ecologísta.
  Crec que en LLEUGER podria provenir de Mart.
  *** “No passa per cos d’agulla”.
  Tu dius que estam ben servits, Tomàs, peró jo seguesc diguent que mos ho estàn servint en “safata d’argent”.

  Salut i gràcies per opinar.

 4. Sou vergonyosos. Què més us dóna els noms dels carrers? El mallorquí no és res més que un dialecte del català, per tant, ha de ser normalitzat, tota llengua té un stàndard, un stàndard que és obligatori i en el qual s’ha d’escriure, si no, no ens entendríem entre els membres dels Països Catalans. Una llengua única, el català, normalitzada i regulada, amb un stàndard acceptat per tothom, i tothom vol dir TOTHOM, i rebutjat per 4 fanàtics com vosaltres, espècie de gonelles, residus d’una societat poc culturitzada i atrassada.
  Us fiqueu amb la M.P. Janer, i l’hauríeu de venerar, una mallorquina amb un premi planeta, merescut i producte d’una vida cultural més extensa que qualsevol de les vostres desgraciades i frustrades vides, envejosos, que sou uns envejosos. A més a més de guapa, us dóna 1000 voltes en quant a cultura i inteligència, banastres.
  I, per acabar, també anau contra la M.A. Munar; si és pels seus casos de corrupció, endavant, a la presó amb ella, però si és per haver dit la frase “Baleares no existe”, a veure si apreneu a interpretar notícies: ella se referia a que ningú diu “jo sóc Balear”, ningú, tothom diu que és de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa o de Formentera. Això de Balear no és més que un invent, res més. Vosaltres, quan viatgeu, dieu “soc Balear” o dieu “soc mallorquí”? Claríssim. Balears existeix, com una comunitat, però no com una treta característica regional, banastres.
  Salut! I visca la cultura! Abaix els analfabets com vosaltres!

 5. DECLARACIÓ DE L’AMO D’AQUEST DOMINI “WORDPRESS.COM”:

  He demanat a n’es Co-administrador versat en detalls tècnics que verifiqui sa procedència d’aquesta darrera opinió, signada per un tal “Oriol Lladó”. Mentres no ho pugui verificar, he de manifestar una cosa que ha estat, sovint, motiu d’una personal preocupació:
  O es poquíssims pancatalanistes que s’atreveixen a escriure aquí (saben que sortiràn ben escaldats) representen es màxim exponent des paroxisme des perfil tòpic des FUROR CATALANICUS, o bé -i m’ensum sa possibilitat (sino no hagues fet aquesta declaració)- se tracta de “simpatitzants” balearistes que miren de fer-se passar per pancatalanistes recorrint a tots es tópics possibles. Trob tan doïut tant s’opinió com es presumte nom de s’autor des darrer comentari, que m’estim pensar que se tracta des segón cas. En qualsevol circumstància, qui sigui s’autor surt perdent. Ni es catalanistes hauríen d’expresar-se en aquests termes, ni es balearistes que miren de defensar-se haurien de recorrer a mangarrufes com és un fals testimoni.

  Servesca com avís per nautes. Mai hem de perdre el Nord.

  Post Scriptum: M’he fixat en un caramull d’errades ortogràfiques que són absolútament atribuïbles, per qualsevol lector imparcial, a sa meva laxitut en sa forma perqué pos s’énfasis en es fons (entre d’elles sa repetició d’una silaba. Tenc cert grau de disléxia, i se m’en fot). Aquest Blog no disfruta de ses generoses prebèndes de sa multimillonaria OCB, ni per corretgir sa música ni per corretgir sa lletra. A més, sent amic “coràl” des meus amics, mai estaré en condició “venàl” per ningú que me vulga amb “es cuento” de oferir-me una mà amb cap tipo condició vinculant. I ja ho han intentat.
  I diré qui va ser.
  En poder rectificaré ses errades. I si no, a ca una puta, que amb errades calculades, es Senyor de Ciutat que va escriure amb es psudónim de “Pep Gonella”, va aconseguir, gràcies a aquest desprei vers s’ilegitim i inexentent caràcter cientific d’una “normativa” fruit d’un consens que tampoc va existir (es president de s’invent se va ensumar sa jugada i va presentar irrevocable dimisió per tornar a Manacor, 1906), que un vanidós Editor li fes propaganda gratuïta editant un llibre i donant difusió i carta de legitimitat a una corrent sociolingüística que día a día guanya adeptes.
  En Gonella va triomfar absolutament gràtis, essent editor i aconseguint que sa competència (Ed. Moll) corrés amb sa feina i ses despeses d’un llibre molt difós des qual dita Editorial no fà re-edicions i si un demana pes títol en qüestió, o se fan es beneits o diven que “està exaurit”.

  “Es xollo” s’els està acabant.

 6. Hola Toni, acabo de leer el antepenúltimo comentario, de ese ser llamado oriol, y se me erizan hasta el vello del carné de identidad, al leer la patéticas expresiones de ese ser tan miserable, bueno, intentaré no caer en las mismas expresiones que el, aunque ,sinceramente, me sorprende que en un país como españa, aun queden seres con este tipo de intransigencia, tan retrógrados, y tan poco ilustrados, pero sobre todo, estos tipejos se delatan así mismos porque no se si te das cuenta todos carecen del espíritu y la madurez, madurez de la que no carecemos al haber sido reino, y tener una historia y personas que han hecho valer el nombre del Regne de Mallorques, no se tu te das cuenta que todos parecen papagayos, (no payasos eh? porque si lo fueran al menos farian riure y fan plorera), todos estos pancatalanistas tienen la misma lección aprendida,ej: eres del PP, en andaluzia se habla un modismo del español, la mal llamada repoblación de mallorca por catalanes,(o como un artículo de este domingo en el periódico nacionalista de Mallorca, ültima Hora, donde se hablaba de una fiesta entre moros y cristianos y las nombraba tropas catalanoaragonesas, ), o siguen con los insultos eres un español, y demas tonterias que nos tiene aconstumbrados, tonterias que les sale cuando se encuentran a alguna persona que les va poniendo trabas a la defensa de algo indefendible, la defensa de los mal llamados paises catalanes, ya que esto no es mas , como tu sabes, una invención de principios del siglo XX,(oriol eso significa 20,)pero en fin, a continuacion intentaré contestar al magnífico oriol, aunque creo que sera perder el tiempo, ya que cuando hay ciertas neuronas en mentes naZionalistas solo les queda la aventura de hacer senderismo, ya que es dificil que encuentren a alguna para poder hacer buenas migas, porque seguro que se ajenciarian hasta del nombre de neurona…..o de las migas..

  a ver oriol, no se mpor donde empezar y si debo de empezar tan sioquiera, son tantas las tonterias que deberia de empezar por deletrearte lo que significa orgullo y dignidad, y creo que tu careces de ello, pero no desvalecere, no te preocupes, lo tuyo tiene remedio, solo tienes que dejar de ller a carod-rovira y veras que poco a poco iras viendo la luz….continuo en el siguiente mensaje….

 7. Creo que quien necesita normalizarse sois los que os quereis llamaros salvadores de los paises catalanes y los que defendeis lo de una lengua un país, que no es mas que necesitais a los valencianos y baleares para poder decir que sois 11 millones, porque realmente solo sois 6 millones de catalanes y de ellos la mitad no son oriundos, pero lo que más me sabe es tu gran incultura, como se puede ser tan cavestro? A ver si te queda claro, históricamente ya esta denostrado, pero parece ser que necesitais del TC para que se os deje claro una serie de cosas:

  1º..NUNCA HABEÍS SIDO UN PAÍS…. Es decir, cuando os llamaban “Marca Hispánica ” (nunca Marca catalana,porque simplemente ni existiais como cataluña, si se os hubiera reconocido como cataluña, no crees que se os hubiera llamado Marca Catalana? da que pensar eh??) debiais obligado vasallaje al rey de francia, y estabais gobernados por condes Francos, que nunca quisieron a la nobleza Barceloni,(de cataluña ni había empezado)por lo tanto de cataluña res de res “Uriol”en 1258 con el tratado de Corbeil psasteis de rendir vasallaje al rey frances a ser una provincia del reino de aragon, no como cataluña, no como pais, no como reino, por lo tanto de ” Reino catalano-Aragones, ” de nuevo, res de res asnarot….(significa estúpido)…ves hasta de moemnto 1258 no erais mas que una colección de pueblos que lo único que habiais tenido en comun es defender la frontera del sur de los pirineos y doblegaros a un rey extranjero, ahora sois parte de españa, y lo habeis sido desde hace mas de 8 siglos, y seguireis siéndolo, por mucho que te pese. Tema de la lengua, tienes razón en algo, tenemos un tronco común, que duda cabe, a nadie se le ocurre decir que el frances no tiene el mismo tronco que el español,en cambio tuvieron desarrollos desde sus inicios muy diferentes a nuestro idioma, por lo tanto, en algo estamos de acuerdo no? ahora bien, que os convenga a los papagayos como los de tu calaña exaltar lo de una idioma una nación es como leer un tebeo ya que es entendible que ya en Baleares la influenzia de las lenguas fueron muy numerosas, tanto como pudieron serlo en el catalán, pero con influencias muy diferentes. Pero lo que más me irrita de seres como tu, no es por ser catalán, sino porque todos os pareceis a un fascista aleman que a principios de los 30 (no pienses más, siglo pasado, alemania, fascismo italiano, guerra muundial, genocidio judio, ya lo has pillado?? no? tranqui no desesperes, luego te lo digo…),quiso imponer su odio a un pueblo, su intoleraqncia a una sociedad que queria vivir en paz, su intransigencia en las diferentes ideas, al no tener ningún caracter y orgullo por algo, quiso conseguirlo en detrimento de un pueblo, y por ello asesino a mas de 6000000 de personas, vustroa intransigencia no esta muy alejada de este tirano…Y NUNCA , mira bien lo que te escribo, NUNCA:

  BALEARES SERA CATALULÑA
  BALEARES HABLARÁ CATALÁN
  Nosotros hemos sido un reino, vosotros solo un principado, y porque pataleasteis mucho porque sino ni eso, pero en este principado SE PROHIBIÓ que alguna vez ostentara ningún rey.

  Y para finalizar….
  Y con la pruebas en la mano:

  CCE …. Nunca admitiran la lengua catalana

  Embajada catalana: os cuesta 800.000 euros pagar esta tonteria que nadie reconoce, solo para alegrar la mente de vuestro carod-rovira

  Nunca habeis sido PAÍS

  Nunca Habeis sido Reino

  Nunca ha existodo una lengua una nación, porque nunca se a admitido tanta estupidez……

 8. Hola Llorenç, gràcies com sempre per sa teva opinió i informació. Hem esbrinat que se tracta d’un catalanista que entra, amb noms diferents a diversos Blogs, habital d’aquest. Mos insulta i mos pren per beneits. Tendràs bona informació ben prest.
  Comunica’t per “privat” si pots.
  Salut.

 9. Hola de nuevo toni, tengo una idea que esta rondando hace semanas y que quiero comentarte, es refenrente a la recopilación de diferentes artículos en los medios de comunicación donde se insite y se persigue a todo aquel que no apoya el “Movimiento pancatalanista” y que no es firme apoyo de los inetereses de OCB,Omnium Cultura, UIB, etc…y que además inundan de artículos como el último que vi que llamaban a las fuerzas catalanoaragonesas la conquista por el rey en Jaume, que por cierto, el otro día estaba en un lugar donde hay la oficina de nomalización lingüística, donde comno siempre que puedo, intento hablar de Baleares, de la importancia de defender nuestra historia y nuestra lengua, por cierto, alli había una 6 persona, las cuales todas decían que estaban hasta el moño de la imposición catalanista que estas personas hablaban mallorquín que las dejaran en paz de hablar catalán, al momento, se acerco dicha persona, haciendo valer su título de filología , hablandonos como nos tienen acosntumbrados todos estos papagayos, es decir, sobre la repoblación catalana, sobe la lengua que nos trajeron, sobre el modismo andaluz, y para acabar se me insulto llamándome, tu lo que ets es un anticatalanista,(solo le faltaba llamarme pepero y español, como buena discípula del naZionalismo catalán, ejejje), por ello debemos de ser más insistentes, y como ya te dije en un mensaje privado debemos de dar un paso más directo para poder airear de una vez, o hacer llegar a mas masa de pueblo un mensaje claro, no somos catalanes, no hablamos catalan, rechazamos el vasallaje que desde las isntituciones gubernamentales nos obligan con el naZionalismo catalan, rechazamos a sociedades con ánimo de lucro inetresadas en el desarrolo del catalán y toda su cultura en detrimiento de la cultura Balear….

 10. Hola Llorenç, gràcies per intervenir amb noves informacións. Lo realment escandalós és es missatge que surt a n’es meu article “S’Obra Cultural només fa paperillos. Ara, es Corté de sa Guàrda Civil”. No passis ànsia per s’element aquest, que ja sé qui és. Te molts de noms i lo millor que pot fer és seguir diguent de les seves. Ja m’ocuparé de “fer-li un traje” (és a dir, un article dedicat a ell -o ella, ¿Maria de la Pau?-). Ha escrit amb diversos noms a diverses Webs que miren de Vindicar i dignificar (donada sa pasivitat d’aquesta feresta clase política) s’Identitat multimilenaria de ses Gimnesies Balé-Yaoh. Cristo nostro Senyor sap que no sé qui ets, peró ja mos posarem en contacte un dia.

 11. Collons, no està malament com a hipótesis:
  Aquets no comprenen que “Montserrat” és, a Mallorca, sobretot nom de mascle, quan a la metrópoli de l’Imperi és nom de Diva (amb tots es respectes a la gran Sra Caballé, a sa qual tenc en molta estima). Peró és ver que aixó de que es pagràgraf:

  “US FIQUEU AMB LA MARIA DE LA PAU JANER, I L’HAURIEU DE VENERAR, UNA MALLORQUINA AMB UN PREMI PLANETA, MERESCUT I PRODUCTE D’UNA VIDA CULTURAL MÉS EXTENSA QUE QUALESVOL DE LES VOSTRES DESGRACIADES I FRUSTRADES VIDES, ENVEJOSOS, QUE SOU UNS ENVEJOSOS, A MÉS A MÉS DE GUAPA, US DONA 1000 VOLTES EN QUANT A CULTURA I INTELIGÈNCIA, BANASTRES”…
  …fa olor. Pudor diría jo.

  És a dir, a lo millor,com aquí s’insinúa, “l’Oriol” no és mascle sino famella. o a lo millor “l’Oriol” és son pare d’una filla que en tota sa seva disoluta vida només li ha donat mal de caps (sa veritat, jo per una filla faria lo mateix, tot i que procuraría tenir més esment, perqué un discurs amb massa llaurer és com tudar un bon “Tumbet” matant-li es gust).
  No ho sé, peró qualque cosa hi ha, perqué…
  ¿Qui, a Mallorca, pot defensar a na Janera, quan cobrant com a “profesora” a s’UIB era ja fa anys embestida pets al·lumnes de filologia catalana, acusada de poma, “pija”, arribista, mala profesora i típica “filla de son papà”…
  Quan se va voler colgar -metafóricament- amb “Sire Arthur Màs” (Convergència)…
  Quan haguent fracassat amb aquest se va passar a la dreta corrupta des seu admirat Màtigues, Jaume Màtigues (llicéncia per a robar)…
  Quan va mirar de fer lo mateix amb es vell verd més conegut de Mallorca, son Senyor Don Pere Serra…
  Quan ho intentà, amb un éxit relatiu, amb qualque que altre membre des Prémi Planeta més mogudet que s’ha vist fins que guanyi es próxim autor es qual nom tots sabem (inclús abans que es membres des Jurat), tres setmanes abans…
  Pareix que finalment a un homo que va tenir es seu minut de fama, un psiquiatra català des qual parla tot es Col·legi de Medicina i no per res bo. Aquets barcelonins que han tengut uns minuts a TV3 menspenyen massa ses colónies insulars. Lo que ells interpreten com a “provincianisme” (avui per avui, Palma és més Cosmopolita i oberta que Barcelona, es qual compte vigent resideix a Palma i no a Barcelona). Si és ver, tot i ser sa capital d’una Provincia Romana abans de nostra era, molt més antiga que es “llogaret” anomenat “Barcino”, es quals veïnats tributaven a sa major Provincia Hispànica, Tarracus Nova, tot i ser avui manco grosa en extensió i contaminació que s’actual Barcelona, lo bó és que aquí tots mos coneixem, sabem es nom, es llinatge i es malnóm d’aquell a qui saludàm. Perqué encara no hem perdut es sentit cívic. Tot se sap.
  Al carrer del Oms encara s’enrecorden d’aquest “Senyor” que se si hi havia coa, se posava es primer i si qualcú li deia res, es psiquiatra responia: “Peró qué s’ha cregut!, és que no sap qui som jo?”. Jur per sa meva ànima que -al manco- així m’ho contàren ses encarregades d’una botiga i d’una copistería. Hi ha res més perillós que un Metge de malalts mentals es qual presenta un diagnóstic clar de Nacisisme palològic, aires de grandesa, mesianisme, afany de notorietat, vanitat mórbida, irascibilitat, falta de criteri a més de manca de coneixements coherents amb ses seves presumptes credencials…?. A Barcelona també se parla d’ell. Perquè maldement no ho sembli, encara existeix sa figura des català amb seny, com existeixen a London es darrers “gentlemans”, sa qual discreta veu és essent substituida pes crits des Hoolygans (que a Mallorca sabem “torear”).
  Crec que a “Barna” es crits des joves “borrokes” d’ERC silencíen es sentit comú (que mai ha estat cridaner) de sa majoria de ciutadans.

  En definitiva, no se junten que no s’assemblin. La reina de totes ses festes, giracamies i encantada de coneixer-se a ella mateixa, vertaderament, a acabat a “paradero desconocido”. No sé si consta qualque denúncia per sa desaparició, amb es Dr (metges de malalties mentals malalt d’enveja envers un paisà seu, homo condret, homil i savi, Sr Punset).
  S’hauràn perdut a sa Calobra -com tots es turistes “muntanyers catalans”?
  Estaràn a titol de convidats a sa residència d’en Màtigues a Miami?
  O pentura romanen a un ex-“zulo” de “Terra Lliure” a “La Franja d’Aragó”, cortesía del “mañico” Carod Rovira, fill bord d’un guàrdia de s’aqell ANTICH XESC Franco?…

  Sa colónia d’aquest Oriol fa més bé pudor a perfum de poma lletraferida. I es meu nàs me ve de casta.

  Bon(nin) Gené Tengau.

 12. Muy buen artículo B.B. Gené…
  Lo que a mi me exalta no es como se logre un objetivo, ni que argucias se utilicen, relamente cada apersona debe de saber cual es el camino que debe de coger para poder llegar a la meta que a elegido, lo que realmente me enfada es que para lograrlo se convierta en una traidora a su patria, reniegue de sus raizes, y que se atreva a negar, tan alegremente, lo que nuestros antepasados nos han legado, es patético…

 13. Llorenç, me fa s’impresió de que ets un Senyor amb certa edat. Ets noble i idealista, i aixó de vegades fa que no poguem pensar d’una manera realista. Tens més raó que un sant, peró a l’igual que es Sants, pens que es teu unic punt feble és pecar d’innocent: Lo mateix que és vera alló de “cree el ladrón que todos son de su condición”, sa teva noblessa te du a confondre “lo que és” amb “lo que ahuría de ser”. Creus que tota persona condreta com tu és de sa teva condició. Peró aixó és partir d’una premisa errada:
  “Cada persona debe saber cuál es el camino de DEBE cojer para poder llegar a la meta que ha elegido”.
  Sa premisa errada, que constitueix una falàcia lógica, es donar per supost que a tots ets individus (en Hitler n’era un) tenen sa dignitat de persones dotades de valors étics. I lamentablement no és el cas.
  Parlam de política lingüísitica (que te molt més de “política” que de “ciencia lingüística”), i ja un tal Nicolau de Maquiavelo mos va fer veure com sa política i sa laxitut ética van de la mà, ja que lo que lo únic que val per aquests poques vergonyes és alló de que “Es fins justifiques es médis”.

  Lamentable, peró sa revolució ja ha començat.
  Gràcies com sempre Llorenç.

 14. Hola de nuevo toni, de tu escrito lo unico en lo que no estoy de acuerdo es que me llames que som un homo de certa edat, ma sebut greu, ejejjeej bueno no soy un niño, pero tampoco bañado de la inocencia que tu dices, por mi profesión se ,positivamente, que la inocencia solo en los niños/as.

  No creas que porque soy condescendiente con una postura o que intente ver alguna razón en comportamientos infames sea debil de caracter o de ideas, en mi escrito, intente dar un punto positivo, si es que lo hay, al comportamiento desmesurado, malintencionado, partidista y absolutamente falto de todo honor y de ética,dando a entender que los objetivos que una persona se marque en la vida, deben de lograrse sin pisotear ni menospreciar otros, aunuqe esto sería lo óptimo, que duda cabe que hay entes que deciden actuar anteponiendo una pantalla, hitler puso la pantalla del genocidio naZi para poder suplir su gran inseguridad, a la verdadera careta que se tiene. Pero por desgracia, no estamos exentos de personajes asi, MAM, PP: PSOE,UM, PSM..etc la situación lingüística que desde la mal llamada normalización lingüística se ha hecho nos ha llevado a temer por nuestra lengua e historia, nos ha llevado a ver, por desgracia, como se manipula y tergiversa la realidad histórica de una comunidad, hemos visto que por el mero hecho de ostentar un cargo político se es capaz de vender nuestra tierra.

  Te repetiré mi premisa,
  “Cada persona debe saber cuál es el camino de DEBE cojer para poder llegar a la meta que ha elegido”.
  pero con esta elección deberá pagar sus consecuencias,o éxitos, pero lo que si esta claro, es que por mucho que la lógica, el sentido común que creemos que gente mas o menos versada deberían de tener no conlleva con ello que elijan el camino más correcto, es mas, probablemente, desde el punto de vista de OCB el camino elegido por esta señora es el más correcto y lógico, por lo tanto, solo podemos esperar que el tiempo nos de o nos quite la razón, a hitler, no lo dudes, desde que subió al poder,pra muchisima población alemana, fué un dios para el orgullo y espíritu aleman, hasta el punto de crear un genocidio de 6000000 millones de personas, y esta actitud no esta muy alejada de algunas de muchos y muchas de los/as intolerancias naZionalistas. Bueno no me extiendo más, solo decirte que estoy seguro que tu me ganas en el tema de las canas,lo deduzco por la fotos que había de tí, y que no estas muy alejado de mi edad….jejejje

 15. Estultitia, of course.
  I es meus ullets han vist de més groses que ses que dona fe en aquest magnifc article.
  Estultitia, Ignorantia, Corruptio.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: