Judici contra es MAULETS: al manco ja saben què ès seuere davant un jutge

Sa visita del passat divendres 29 de Juriol an es jutjats de Via Alemania va ser molt fruitosa i edificant. A aquest informador no li va ser possible estar des des principi, si be tanmateix, lo que interessava essencialment era sa part final.

Havia demanat que me reservasen un puesto a la sala, però tot estava ja ocupat, i tot que vaig entrar i vaig poder veure es panorama, no va haver més remei que esperar a fora, cosa que me va permetre trescar per aquí i per allà, canviar impressions amb una i altre part, rebre informació des detalls preliminars per part de funcionaris, administratius, seguritat o de sa pròpia Policia Nacional (ets agents que vetlaven per uns Maulets que els consideren com a cos repressor de s’Estat espanyol, i amb es quals conversarem en mallorquí), o ser testimoni tant de ses converses entre ets acusats com de ses respostes des seu portaveu a ses qüestions plantjades pes peridistes de micro en mà. Sa responsable de premsa des jutjats va ser també molt amable.

De moltes coses advertides de ses quals sa premsa no dona raó, he de dir que en arribar a sa porta principal me vaig topar amb un escàs grupet de joves “Maulets” i d’altres grupuscles dets entorns “Nacionalistes” i “Comunistes” (Leninistes, admiradors de Corea del Nord i de Cuba!) que esperaven sa sortida des seus companyóns.

Mostrant sa meva acreditació de periodista, vaig demanar permís per fer un parell de fotos, imatges que mostren clàrament una sèrie de trets de per sí inquietants:

1.- S’absoluta manca de respecte cap a s’institució judicial, amb un bergant de mala traça assegut amb una actitut amenaçant damut es d’una finestra de s’edifici (me va acusar d’haver-li robat s’ànima amb sa càmara: no hagués “okupat” aquell espai, i ara gaudiria de sa seva ànima).

 

 

2.- S’exhibició de múltiples senyeres estelades per part d’aquest violent grupuscle que argumenta que exhibir una bandera mallorquina (“la del Castellet”, i no diguem una d’espanyola) constitueix una greu provocació que justifica “reaccions de resposta” (així argumenten aquesta incoherència o greuge comparatiu dins es seu argot victimista). Aquest argument falaç va ser es mateix pes qual s’OCB va jusficar, no fa molt, sa seva escandalosa irrupció a Sineu per reventar un acte cívic d’homenatge a El Rei Jaume II de Mallorques.

3.- S’absoluta divergència estètica entre es “supporters” (de traces neohippys, antisistema, descambuixats,  mesclada amb una línia que recorda s’estètica neonazi o Red-sking) i es acussats (molt més de nou, i d’onze –sa premsa no informa be en aquest aspecte-) i es “Maulets” asseguts a la sala com a denunciats, molt ben compostos, pentinats amb clenxa feta; acusats que en tot moment mostraren una actitut absolutament submisa cap a ses autoritats i un llenguatge oportunament moderat cap a sa premsa, tot i sa seva caperrudessa en mostrar-se com a víctimes d’una repressió de caire polític, omitint sa naturalesa radical des grup i qüalicant en tot moment a sa Fundació des Círcul Balear com a “provocador grup de s’extrema dreta espanyolista”. Servidor no ès des Círcol com no ho ès de cap partit polític com a garantía minima d’imparcialitat. Me vaig limitar a escoltar i veure.

4.- Es suport presencial d’altres grupuscles de tendències ideológiques convergents, alguns des quals, a ses voltanies des jutjats, havien deixat cartells denunciant sa “repressió contra es comunisme”. A part d’altres, tant PSM com ERC estaven allà per donar suport als adolescents més polèmics i actius des pancatalanisme militant.

 

 

5.- Sa tradicional convocatòria, tant des de Catalunya com per sa minoria  sucursalista d’aquí, de simpatitzants abans des judici com a mesura de força o d’alterar s’imparcialitat de s’autoritat judicial, com va ocorrer amb es judici an es Vicepresident de s’OCB el 2010, o amb es darrers uemítes en es cas des judidi a na MAM (subvencionadora durant molt de temps de s’entorn polític d’aquest “joves”).

6.- I entre molts d’altres aspectes, s’obtenció des paper físic informatiu des Judici de Faltes…

…en concret, amb es noms i llinatges dets acusats i ses causes per ses quals estaven essent jutjats, una informació publica que havia estat arrebassada des taurell des des principi des judici (en es qual només figurava es paper informatiu des judici precedent), i que dona raó tant d’aspectes no esmentats a sa premsa com d’altres deben coriosos. Es càrrecs pes quals se jutjaven un total de 13 persones eren en realitat de 3 tipos: “Amenaces i Injuries” (11 jovenets); “Amenaces” (1 jove) i “Lessions” (1 altre jove).

Analitzant sa composició des llinatjes des joves asseguts devant es jutje amb camisetas de color taronja, a modo de pacífics hare-Chrisnas, mos trobam amb un fet sociolingüístic que ve sent una constant dins es pancatalanisme militant.

Per dir-ho amb es llenguatge des Lobby per l’Independència, promotor des “Barko de Rejilla”, absolutament xenófob, en constant punt de mira de sa Justicia i al qual hem vist tant amb simpatitzants de s’entorn basc arbetzale com amb exterroristes de Terra Lliure o militants d’ERC i s’OCB, tots ells encausats a diversos casos d’ordre públic, com en es cas des mateix President de dita OCB, Tomeu Martí, el passat 2010.

d’un total de 13 persones:

9 d’elles eren lo que ells anomenen “hibrids”, concepte aplicat a qui tenen un llinatge mallorquí o català, i s’altre “foraster”  (d’entre aquestes 9 persones, dos o trres d’elles amb nom o llinatge clarament bascongat: n’Arantxa C., n’Eloy S., o na M. Aramburu-Zabala)

Al manco 1 d’ells amb nom i llinatges catalans inèdits a Balears: A. Sansaloni B.)

1 de totalment foraster o “espanyol”: (P.A. H. Sánchez)

Nomès 2 d’un total de 13 tenien dos llinatjes mallorquins (amb sa coriosa circumstància, no sabem si més enllà de sa pura anécdota, de pertanyer a un col·lectiu molt definit: Segura, Bonnín, Aguiló…)

Es a dir, ets autors de panflets i ferratines amb es missatge “Ultragem Espanya”, de cremar banderes nacionals, de tractar “lo foraster” com a “extranger” i de difondre es concepte des “Barco de Rekilla” per als forasters, eren gairebé en sa totalitat clarament “espanyols” o al manco “mitg espanyols”, forasters, xarnegos (per emprar es seu própi argot). Ès coriós però fa que pensar.

Més enllà de sa resolució des jutje (sa fiscalía demanava una condena simbòlica de 400 Euros) fonts de s’acusació valoren com a positiu es sol fet d’haver fet seure davant es jutge aquest grup pertanyent a un colectiu acreditadament agressiu, present en tot acte de manifestació separatista o d’anexió pancatalansita, grupuscle cridaner i d’obediència sucursalista a directrius que tenen es seu origen a península. Es pròpis “Maulets” són qui admeteixen aquesta línia d’acció violenta i anticonstitucional al admetre es casos en es quals s’han vist encausats per sa Justicia del Regne d’Espanya com de sa República Francesa, per sa pròpia policia autonòmica de Catalunya tant com per ses forces del Ordre de valència, Aragó o Balears.

 

Nota: Hem renunciat a fer public es nom d’aquesta gent, i ets exemples que s’han referit han estat “camuflats” amb acrònims per tal de preservar s’identidad dets acusats.

~ por Admin en 4 agosto 2011.

29 comentarios to “Judici contra es MAULETS: al manco ja saben què ès seuere davant un jutge”

 1. Voldria reflexar algunes de ses moltes motres d’adhesió a ses dues darreres informacions sobre es “Maulets” (no se compta cap col•lectiu, només persones fisiques):
  Joan Pons Torres, Wils Nostro, Xisco Albertí, Jose Manuel Perez Estruch, Tomas Ribot, Miquel A. M. Lasso, Toni Arques Palmer, Rafa Pitarch Ruiz, Reme Fenech, Aurora Rubio Ivorra, M Magdalena Mas, Ketty Ventayol,, Joan Aloy, Elena Sabater, Jota Ramos, Miguel Angel Pallicer Tur, Pepe Taurino Martinez, Salvador Fructuoso Grande, Elena Sabater, Joan Rincón, Lluc Amorós, Anto Gonella, Regina Soeder, Alex, Jimmy Conway, Juanaina Grimalt, Xisco Amorós García, Una Mallorquina, Ciutadà Mallorquí, Lluch Benjamin Durán Niell, Xavier Girbés Navarro, Paco Bou Llambrich, Guillem Mir, Rafael Duran Lucena, etc, etc (sobretot mallorquins, però també de Menorca, València, catalunya, Aragó, a nivell nacional i internacional –Mèxic, Alemanya, etc-)
  – “Toni, com sempre, chapeau! Ets un crack!” (Tomàs Ribot)
  – “Hola Toni, visc a Madrid i per mor de sa feina no puc anar a Mallorca per estar amb voltros, me sap greu! Molts d’anims i endavant!!!” (Miquel A. M. Lasso)
  – “Ès increible. A més d’animals no poden ser més beneits: ells mateixos se delaten fent exaltació des seus actes violents. Condenen a França per detenir a 2 pobres Maulets (es gendarmes els varen detenir per escopir a un croissant?). Sa crema des simbol des Cap d’Estat (a les hores Rei, i compte de Barcelona) està tipificada com a delicte en es códic civil. Es centenars de mals inmobiliaris, grafitis faixistes i xenofobs, assaltar una dependència militar, etc, són coses normals per ells. Lo important ès aturar s’especulació!!!!”. (Luc Amorós)
  – “L’enhorabona. Article més gràfic que discursiu, però ses imatges ho diven tot. Molt bona aquesta documentació. Són testimonis que parlen per si mateix. però esperava una crónica damunt es famós judici. Hagués estat ben interessant.” (Alex)

 2. Fa una estona que s’ha penjat aixó a Facebook i ja hi ha decenes d’opinions. Gràcies pes suport.
  No era gens fàcil anar darrera aquesta gent. No defora des jutjat i de s’ajuda de ses forces de l’ordre. Cap diari a tret sa foto de quan s’envaren anar “de rositas”…?

  ALGUNES REACCIONS A FACEBOOK:

  – “Molt be Toni, un reportatje molt ben redactad”. CIUTADÀ MALLORQUÍ, 4-8-11
  – “Te felicit per sa crónica, un 10”. ANDREU FERRAGUT, 4-8-11
  – “Vaja mostra d’intolerants i fauna panca, estam ben arreglats”. XISCO AMORÓS 4-8-11
  – “Toni, tot de conya: lo que més m’ha impactat ès lo des llinatges que has posat. M’he quedat bocabadat!!”. TOMÀS RIBOT, 4-8-11
  – “Quins fatxes, per Déu!”. UNA MALLORQUINA, 4-8-11
  – “Gràcies amic!”, MIQUEL A. M. LASSO, 4-8-11
  – “Jo hi vaig esser a sa porta d’es jutjats i els vaig vorer, i eren tots uns putes nins consentits, i es qui no tenia cara de bàmbols tenia pinta de macarra de merda. Per no xerrar de ses banderes soviètiques, aquests no saben quants de millons de persones varen matar sa fauç i es martell que mostren a ses seves banderes, o si, pot ser ho saben! no sé què és pitjor… no saber-ho i anar amb aquesta bandera, o saber-ho i encara així i tot vanagloriar-se”. JIMMY CONWAY
  – “Fascistas, estalinistas, dictatoriales, totalitarios,y cualquier otro calificativo contrario a la libertad. Son los que definen a estos trozos de carne sin cerebro, y además son tan cortos que se autodenominan “Maulets” sin tener ni idea de quienes eran estos!!! ¿porqué no se van a Cuba o a Corea a disfrutar de esos regímenes que tanto ansían instaurar en nuestro país o en un trocito de él…?”. L. FELIU ROSSELLÓ, 4-8-11
  – “Esos “individuos” se ve que son y de que van, lo que antes se les llamaria “MALEANTES Y SIN OFICIO”, como dicen los castizos ” de darles de comer aparte”, son los mismos que estaban en la Plaza de ESPAÑA, he dicho de la “Plaza España” si est…os “individuos la ODIAN a muerte, como podian acampar en esa plaza, mejor en el Atico del “señor” Pintor de cuadros en un Gallinero que vive en Sancelles, y el atico esta muy cerca de la Plaza del “SUPOSITORIO”, seria mejor para ellos, mira que si se intoxican en la PLAZA DE ESPAÑA, mejor el “Atico del SUPOSITORIO” para los MAULETS o MALEANTES…” MALLORQUÍ ILLES BALEARS, 4-8-11

 3. Què tens contra es xuetons? quin mal te fan?

 4. Estimat caume (o hauria de dir estimada? Evidentment aquest no ès es teu nom). Per mi que tu has mostrat, si ets sa mateixa persona que ja va escriure en aquest blog un preocupant ressentiment cap an es cristians vells i sobretot, cap es forasters.
  En tot es texte (que si hagués estat concebut per publicar fora es contexte d’un blog hauria estat molt més asseptic) no trobaràs ni un adjectiu ni cap paraula vers xuetons, cristians vells, catalans o forasters. Ni tan sols cap es catalanistes, comunistes, descambuixats o hippies:
  Només m’he permès denunciar s’actitut manifestament hipòcrita de grupuscles que tenen en comú sa seva actitut hostil i es seu manifest victimisme, volguent confondre sistemàticament sa seva responsabilitat (o fracàs) en fets punibles amb es concepte de “repressió” contra ells, lo qual, a més d’esser una fal·lacia, ès molt greu perquè en realitat lo que demanen ès sa seva absoluta impunitat, que no sian tractats com es demés, capgirant amb aixó es principi fonamental de Dret de que tots som iguals davant sa justicia.
  Ès ben coriosa sa teva interpretació. I simptomàtica: s’anàlisis des llinatges des col·lectiu ès ben interessant, i per no fer massa llarg s’article no li he volgut donar s’interpretació que se mereix (arribarà es moment): es concepte que esmentes, “xuetons” me pareix ofensiu. Al manco entre sa gent que conec, si surt a rotlo, deim “xuetes” (només he sentit dir “xuetó” a gent que ho deia amb manifesta hostilitat). Peró dins aquest article no s’esmenta ni l’una ni s’altre paraula.
  Si s’esmenten 3 llinatges que són definits, dins es contexte de lo coriós des cas, i entre parèntesis, com a “coriosa circumstància”.
  Si d’aquí inferiexes que tenc res en contra d’aquest col·lectiu, que devalli Yavhé hi ho vegi. I que de pas te regali unes ulleres.
  Ben Cordialment:

  T.C.

 5. Que sapigueu que vos acab de denunciar a Fiscalia per penjar imatges de gent sense el seu permís.

  Ens trobam als jutjats.

 6. M’ha tocat sa loteria! A la fi!. Perfecte, endevant. Ara no tenc temps per vosté (hi ha gent que treballa). En tenir un moment li contestaré. Passi un bon dia.

 7. Tot el meu suport, Joan Font! Endavant les atxes!

 8. Mmmmmm… llavonces, quand n’han penjades de meves a blogs o diaris sense haver-me demanat permís abans, també puc denunciar? Mmmmmmm… llavonces, quand estàs a un lloc públic i surts retratat, també se pot denunciar?

  Interessant…

 9. Joder, después del estupor por leer lo de este canalla (la redacción de la noticia es implecable y veo que preserva la intimidad de esos chorizos) entiendo la alegría del autor. El canalla este que dice haber llevado una denuncia al fiscal ha cometido el mayor error de su vida, y ojalá prospere (con permiso del autor): tendría que llevar a juicio a todos los periódicos, físicos y digitales, que informaron de la noticia, con una ingente cantidad de fotos. Y el argumento del gilipollas este no se sostendría para nada ante un tribunal: Si el autor dice la verdad, sempre pidió permiso y entró como acreditado con un pase de prensa. Lo se porque en su Face aparece, por otro motivo, con el famoso guardia de Seguridad de los Juzgados en foto divertida y se ve cláramente su acreditación en la camisa.
  Joder, ojalá sea verdad qeu este imbécil ha puesto una denuncia porque vamos a reir, porque nos ofrece gratuítamente una publicidad impagable y testimonio de su talante autoritario, más propio de los procesos soviéticos de la época de Estalin, que de una democracia.
  ¡Ánimos!

 10. No saben que hacer.Esto ya sobrepasa la censura,es demasiado,aún así esto no deja de ser una pataleta para intimidar,pero ¿sabes qué?Que siga adelante,a ver de que te puede denunciar,para información de tu denunciante,sus alegaciones deben tener fundamento jurídico,es decir razones de derecho para que le den la razón.Si sigue adelante y el juez no se la da,tendrá que hacer frente a las costas del proceso.Que no te amilane.

 11. Segons teng entês,esteim en democraci.En sa democraci aya llibertad de expresio.Encara que tots sabêm que aya mes llibertinatge que llibertad.Maulets una bòna multa,y colque dia en “mortadela”no vos nirie jens malament,domés per sa falta de respecta que teniu,cap a sas altres personas,.y no u dig domés per lo ca pasat ara.

 12. Toni, ni caso, un artículo muy interesante, que espero, que la fiscalía lea, y sirva para documentar todo tipo de condena hacia estos intolerantes.Poc a Poc ,cada día, más personas de Baleares alzan su voz en contra de la imposición catalanista, en contra del totatilarismo de OCB y en contra de los “tontos útiles”, así denominados por los dirigentes catalanistas, que son el brazo ejecutor de su totalitarismo. Estos tonos útiles, por desgracia, muchos Baleares, son hijos de los mal llamandos 35 años de la normalización, algo que .por desgracia, ya no se puede remediar, pero si se puede hacer, es evitar mas pérdida de la identidad Balear, y eso es posible, solo anulando la influencia de entidades tipo OCB, L`stel, Omnium culurasl, etc… y cambiando el estatuto de lengua catalana a lengua de las islas Balears. un abrazo

 13. Això no ès cap drama: ara s’han passat a sa comèdia. Ès com aquella ex-al·lota d’en Jesulín, o n’Anita Obregón, que volen fotos però pagant. Ja ho crec que s’haguessin fet tota una sessió si hagués estant pagant (“la pela es la pela”)
  En dues paraules: A part de sa responsable de premsa des jutjats i dos guàdies jutats, es policia nacional que havia a sa porta va ser testimoni de com m’acreditava i demanava permís per fer 2 fotos an es grupet. Si ara algú troba que no ès fotogenic no ha d’anar an es jutge, ha d’anar a un bon metge de cirugia estètica (sa càmara no diu mentides).
  I entre moltes més coses: Ses imatges serveixen, són coherents i donan força testimonial als arguments enumerats a sa crónica: n’hi ha moltes més, però només se varen triar ses que s’avenen a sa noticia.
  Sempre he estat feel an es códic deontológic des periodisme. I que me venga qualcú i m’expliqui si un descambuixat assegut a sa finestra d’uns jutjats sa qual autoritat no reconeix, amb una bandera separatista-anexionista ès noticia o no ho ès. Es puesto que va triar era public, i es qui feia ses fotos només intentava retratar una part de s’edifici.
  Judici!, Judici!, judici!…
  Ah, i en “Caime” (Senyoreta Forteza, amant segons ella d’un famós cantant) ja fa dues vegades que mostra es llautó. Agrair-li sa contribució a s’èxit d’aquest blog. T’estim.

 14. Gracias Lorenzo, tu que eres un habitual:
  esto estaba totalmente abandonado (aproveché para meter un artículo sobre múscia y otro sobre cine, que no todo gira en torno a los catalanoides).
  El Blog estaba dejado de la mano de Dios tras su comienzo de frenética y desinteresada actividad, con un ritmo de visitas que en ocasiones superaba las de algún diario digital.
  En pocos días, de ciento veintipoco ha pasado (me acabo de fijar) a más de 130.000 entradas.
  Los de WordPress me deben una.
  Gracias amigo. 😉

 15. Es cronista s’ha deixat un detall que també és de justicia mencionar (tal vegada no se pugui fer per ser difícil de demostrar, amb lo qual pot caure una querella, però també un premi per part de qualque marca de netetja):
  tots feien pudor.
  Només poden veure s’aigo si és de sa piscina d’en Pedrojota!!!!!!

 16. Hola Toni, no se qui és aquest personatge, deu ser un altre perroflauta més. Crec que ets un professional i tothom ho pot veure amb sa teva feina. Ja saps que tens tot es meu suport, anim, endavant i ja veurem qui té sa raó, riu bé qui riu darrer! Molta sort amic, una aferrada.

 17. Gràcies Miquel (i a Lluc, na mallorquina, Anto Gonella, Regne Balear i tots es que varen manifestar es seu suport en es dos artcles complementaris an aquest).
  Vos criadaria (a algúns) a sa moderació: Si un pensa que són faixistes ho pot dir, tot i que millor que ho argumenti. Lo d’en Guy de Plantalamor, tot i ser un tópic i probablement exagerat, ho vaig sentir en es jutjats, però he de reconeixer que aixó de que sa manca de netetja perquè no poden veure més aigo qeu sa de sa piscina den Pedrojota Ramirez m’ha fet riure. Una aferrada a tots (especialment a Na Caime).

 18. Toni, tu sigue, que el mejor juez es el tiempo que es el que quita y da razones,,,y esa lista puede ser muy positiva el dia de mañana,,,las subvenciones y ayudas de los rojos se les acabaran y veras entonces como se quedan con el culo al aire,,,,,ahhh no tiene peso legal esa denuncia tu para adelante,,,,ahhh ahora han colgado la bandera vasca en el edificio de plaza españa(plaza islandia para ellos),,,cuanto bildulero hayyyyyyyyy

 19. Una cosa: No estic molt posat amb dret pero tenc un dubte, Acosar a un periodista per fer sa seva feina no es delicte…?. Tant de bó sigui vere que t’haguin denunciat. Més promoció gratis i encara en podras treure una pesigada si els denuncies tu a ells.

 20. es una verguonya. Que se preocupin d’altres problemes i mos deixin viure en pau

 21. Gràcies an en JOAN FONT per encetar aquesta reacció en cadena, auqest clam per a sa llibertat d’opinió i d’informació (a lo millor no sabia que en Franco fa temps que va morir).
  Lo que no tenc per cert ès si quan va anar a s’oficina des fiscal li varen passar amb cançoncetes o li varen pegar directament una betcolladeta. 😉

 22. Anims Toni!!!

 23. A veces pasa ,que se dejan unos asuntos, para acoger otros, no pasa nada, lo importante es la huella que está dejando lo que haces. Y en este caso, todos tus artículos dejan huella. Hoy es un día alegre, al menos podemos decir que OCB, STEi son algo más débiles,y porqué digo esto? porque las ingentes subvenciones que desde otros governs tenían , hoy se les están denegando. Hoy es un día alegre, porque cada vez hay mas voces que dicen “BASTA” al catalanismo. Hoy es un día alegre, porque ya no nos da miedo, decir y gritar que nuestra lengua no es la catalana por miedo a que se nos rían de nosotros.Por último hoy es un día super alegre, porque los catalanistas empiezan a tener miedo de su fututro, un futuro tán incierto como el que nos han tenido durante los mal llamados años de normalización,hoy los catalanistas deben de enseñar realmente como son, su intolerancia, su totalitarismo, su dictadura ideológica es la que se les define mejor. Quieren un independentismo de españa, pero quieren una anexión de Baleares a cataluña, solo porque sus amos del IEC creen que es necesario para crear un país imaginario. En definitiva, hoy es un día grande, y eso es gracias, en parte, al gran trabajo que estas haciendo.Una aferrada amic meu…

 24. Gracias Dianel y Lorenzo. La verdad es que son años y años en esto, y nunca ha sido una pasión, sino un deber cívico. Conoceis este Blog. A mi lo que en realidad me gustaría es escribir más sobre “lo humano y lo divino”, poder dedicar más tiempo a mis proyectos literarios, etc. Pero la denuncia de lo que está mal -ya sea esto o aquello- es un deber para todo el que se considere “informador”. En este contexto bloguero se vierten opiniones, pero lo más interesante está por venir: una ingente compilación de datos en un estudio sociolingüístico que reflejará esta realidad que ha descrito Lorenzo y que quedará para la documentación y el estupor de lsa generaciones futuras. El trabajo está hecho, y hay que ponerle fin (como la realidad sociolingüística es un continuo y siempre nos depara novedades, he llegado a la conclusón de que hay que poner puto, aunque sea un punto y a parte).
  Gràcies al·lots!

 25. Plasmar en este artículo lo vivido en el Juzgado, además de toda una proesa, es un ejercicio de paciencia por tu parte, enhorabuena..A veces preferiría vivir en un cómic del Capitán Trueno o de Conan el Bárbaro, al menos allí los malos tenían cerebro.

 26. Es jutge ha condenmat an es Malets!!! JUSTICIA!!!
  i enhorabona per aquesta cronica tan ben feta!
  Ara ja lis ha entrar sa por

 27. Hem de conseguí que vagin a sa preso i lis donin pes cul a los 13 terroristas. I si no en metám un de per aquí.

 28. “Frensisco”, a part de q es neu nom “fa olor”, te pregaria, com a administrador, que no emprasis aquest llenguatge tan violent. I s’ha dictat sentència: no s’els considera terroristes ni s’ha insinuat mai aquí. Si que han fet apologia des terrorisme, però això ès diferent. I si vols matar a qualcú, ves a escriure tot lo que vulgas a un altre puesto web.

  S’administrador.

 29. Cuando los políticos, que manejan, distribuyen, o más bien “dilapidan”, el dinero del y en nombre del contribuyente, que cada sufragio, pacientemente, le “VOTA”. Que gota a gota y con el sudor de su trabajo, frente y resto de su cuerpo, contribuye, ( que remedio le queda ), a engrosar las arcas de tesoro, del Estado,Nación o País, ( como queráis llamarle ), para que luego el listo de turno, engrose su peculio personal y el resto, o sea lo que sobre, lo dedique, otorgando cantidades astronómicas, e impensables, para subvencionar a pequeños guetos separatistas e independentistas. No está fomentando la unión de una nación, NO. Ni siquiera la de su propia Comunidad. NO. Al contrario, está intentando lanzar a sus peones al campo de batalla, para, al final poder sacar tajada de la contienda y claro está y estoy seguro, de que muchos se preguntan, ¿ Son Los Maulets, ” Peones de los Inquisidores PAN-Catalanistas, Invasores y tergiversadores de de la Historia ¿ PERO ES QUE, “ALGUNA VEZ EXISTIÓ EL REINO DE CATALUÑA” ? “ILUSOS”. Todos son intereses creados y minuciosamente estudiados. Pero al final, siempre topan con la Justicia, que goza, en la mayoría de las ocasiones, de Independencia Política, faltaría más, así se recoge en nuestra Carta Magna.
  ¿ Que pena me dan algunas personas ?, parece que vivan por y para el resentimiento, ¿ Acaso sólo se alimentan de odio hacia el que no comparte su ideología ? “ANATEMA” me enteré, que: Alguien vertió en facebook, ( parece como si estuvieran resentidos, o más bien y como se díu en bó mallorquí, me pregunto ¿”Te mal de Pancha”?) . Que cierto colectivo pedía comida para llenar sus panchas.
  ” COMO SE NOTA QUE NO ESTUVISTE ALLÍ, NI VISTES LO QUE VIERON más de 500 PERSONAS,” Sigue así, en el País de los Ciegos “EL TUERTO ES EL REY”

  HOMO RERUM,CUAS DICIT, SERVUS ET ARUM, QUAS TACET, DOMINUS EST

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: