SA TRIBARRADA, Tres Pals d’Or sobre Vermell, amunt, lo Castell sobre el Blau del Cel, que descansa sobre la Mar, senyalant que el “Caput Regni” se troba a una Illa: Mallorca, Mallorques, Balearicus Regni

SOBRE SA NOSTRA BANDERA

A rel d’una qüestió sobre un tema des qual sempre he tengut esment de no comentar en es Blog, ja que dit tema constitueix s’essència d’un llibre en es que encara estam fent feina, polint,  i sa qual el·laboració mos ha duit per totes ses nostres Illes (a sa recerca de testimonis gràfics i entrevistes amb Drs en História i especialistes en Heràldica) i per bona part d’Europa (s’antiga Mallorca Continental, a França, París, Barcelona, ets archius del Regne d’Aragó, sa ciutat de s’antic comptat de Foix, Amberes, etc.), vaig decidir contestar a qui me demanava, i donar un poc de llum sobre sa qüestió de sa presumpta bandera tribarrada, sa legítima del Regne Privatiu, que no cumpleix cap de ses definicións des terme heràldic de “Brisura”, arribant, amb arguments fonamentats que se feràn publics, a sa conclusió de que s’actual bandera estatutaria si és una “Brisura” (per dir-ho en poques paraules: una bandera “inadecuada”). A part de sa feina de ratolí de biblioteques i arxius, de bibliografía i  feina de camp, sa gent que mos ha  aportat, directa o indirectament bones pistes de per on escorcollar, o per donar una explicació o qualque dada o s’aportació d’una entrevista sobre el tema, han estat, principalment, Doctors en Història,  Catedràtics, diversos Arxivers, Cronistes i investigadors de tot tipo i de tot arreu.  

 

  Qüestió plantejada, el 9 d’Octubre de 2009 a les 12:50, p’en “Lorenzo”:

“Me gustáría preguntarle a Toni, donde podría encontrar la historia de las tres barras de nuestro escudo, cuando se cambió y porqué, gracias”

Contestació meva, havent meditat si havia de respondre o no:

“Hola Llorenç, aquest Blog te per ara més de 100 articles, i crec que a cap se parla de s’història de sa Tribarrada. Hi ha una raó substancial: s’està fent feian en un Estudi acadèmic sobre es tema, amb col·laboració de Drs en Història (d’aquí, de Perpignan i d’altres llocs) i no he volgut adelantar res més que no siga s’animació d’una tribarrada penjada en es Blog (que ara modific perquè té una petita errada). Comtam amb un caramull de manifestacions (en escuts, documents, creus de terme, “goixos”, referències Llu·lianes contemporànies, mobles i altres peces d’art, numismàtica, etc, etc, de sa tribarrada. De sa tribarrada en es seu temps de sa Monarquía Privativa, i fins el mateix segle actual -avui per avui, només romàn un símbol tribarrat institucional que se exibeix a certs actes públics, peró existeix-). Hem anat, entre d’altres puestos, al Rosselló (sa Mallorca Continental, reclamada per ells com a part des anomenats “Països Catalans” o com a “La Catalunya Nord”, que segons altres fonts, com és la República Francesa, constitueixen “Les Pirinées Orientals” haguent, a més, rebaixat sa categoria de sa llengua “catalana” d’oficial a “regional”) només per investigar sobre ella. Crec que he estat a tots es Palaus i Castells des Reis de les Mallorques. Per cert, se diu així, en plural, tot i que es meu carné d’Investigador de s’Arxiu del Regne (el teng des de fa més de 20 anys) digui “Regne de Mallorca”. Peró t’aportaré un parell de coses:

Sa Tribarrada parla per sí mateixa: és tal vegada una de ses banderes europees (a part de ses més antigues en es seu género) amb una càrrega simbólica tan evident, i per res fruit de l’atzar. Ses intrigues del germà de nostro Senyor el Bon Jaume II, primer rei des nostro Regne Privatiu i independent, varen fer que Jaume cercàs sa protecció d’un senyor poderós per protegir el regne continental, que era sa porció del Regne que el Rei d’aragó se volía fer seva: Mai va acceptar sa voluntat des pare de tot dos, en Jaume el Conqueridor. Ja en vida, el Conqueridor va haver de canviar el testament vàries vegades, per sa malcriança des seu fill. En un principi, València havia de ser també part del Regne de Mallorcas!, figura’t. Aqui juga un paper fonamental Ramon Llull, qui havia estat tutor des petit Jaume a Mallorca, i despres, senescal del Rei. Com a persona de més confiança den Jaume II, aquest li va aconsellar s’aliança amb la casa de Foix, poderós compte amic del Rei de França. Amb aixó matava dos aucells d’un tir: Lograva fer-se fort, i adoptava, per ses armes noves d’un Regne nou, una bandera tribarrada, per accentuar sa diferència amb la casa d’Aragó, que en tenía quatre. Ses tres barres corresponen a la casa de nostra primera Reina: Esclaramonda de Foix. Es castell sobre el blau del cel és es de s’Almudaina, i sa porció de mar indica que es “caput regni”, sa capital des regne, se troba a una illa. És molt probable que es disseny de sa bandera fos d’es própi Ramon Llull. Sa bandera ja existia a sa part continental, peró va ser el Rei Sanxo qui, des de Monpeller, la otorga oficialment a ses illes. Curiosament, es succesor d’en Sanxo, nostro Gran Rei Jaume III, va haver de vendre lo darrer que li quedava del Regne Continental per financiar s’intent de reconquistar ses illes, usurpades p’en Pere Rei d’Aragó, resultant que, -sempre august en sa dissort- va ser assessinat i decapitat a sa batalla de Lluchmajor, devant des seu fill, que en aquell moment se convertía en Jaume IV de Mallorques i també, després d’estar empresonat com a una gàvia d’un castell de Catalunya, va mirar de recuperar el Regne, sense éxit. En Jaume IV és es nostro gran “oblidat”. Segón sa tesis de molts d’experts, sa bandera actual és lo que en heràldica se diu una “Brisura”, una bandera falsa, una interpretació falsificada (pens que aposta, és a dir, imposada amb mala fe). Bastava amb reparar en sa nostra numismàtica per veure que sa bandera autonòmica habia d’esser sa tribarrada i no aixó ferest que tenim. Cap moneda espanyola du s’escut dels Borbons, sinó el del Regne, així com s’anterior Cap d’Estat, no Exhibía s’escut dels “Franco Bahamotes”, sinó el d’Espanya, que en contra de lo que creu sa gent, va tenir un perióde constitucional fins que “La Casa de la Moneda”, va adaptar s’escut als nous temps.

Bono, crec que per ara és suficient. Ja em parlarem més.

Gràcies per ses teves col·laboracions.

 

 

~ por Admin en 31 octubre 2009.

19 comentarios to “SA TRIBARRADA, Tres Pals d’Or sobre Vermell, amunt, lo Castell sobre el Blau del Cel, que descansa sobre la Mar, senyalant que el “Caput Regni” se troba a una Illa: Mallorca, Mallorques, Balearicus Regni”

 1. Bueno, ante todo darte las gracias, amigo toni,(permiteme esta confianza,aunque no tengo el placer de conocerte en persona), gracias por tus esfueros de esclarecer de una vez por todas la cantidad de DESINFORMACIÓN que desde los medios de comunicación hasta la UIB nos está llegando, gracias por tus esfuerzos en ir a los lugares donde se pueda encontrar pruebas para que de una vez para siempre se reconozca nuestra historia, cultura y LENGUA, pero me bastaría, sinceramente, me bastaría si todo este esfuerzo que tu haces consiguiera convencer a un solo político de nuestras islas que puede estar muy orgulloso de nuestra tierra,cultura,historia y Lengua, (cosa muy dificil al ver la clase política actual), y esto me me lleva a hacerte una pregunta más, en base al esfuerzo que haces para probar todo lo que escribes, crees que podremos ver el final de la imposición catalana?Nada tiene que ver con la política, pero me duele ver, que al hablar con gente des pla de mallorca. es decir, la base de la conservación de nuestra cultura, y lengua, cada vez es más extenso oir que nuestra lengua es el catalá pero con la variante de las ISLAS(NO DE MALLORCA O BALEARES),pero mas penoso es oir que descendemos de los catalanes y por lo tanto del reino catalano-aragones…
  P.D. Poc a poc me voy soltando a la hora de escribir en MALLORQUÍN..gracias..

 2. Comentario:
  Bueno, ante todo darte las gracias, amigo Toni,(permiteme esta confianza,aunque no tengo el placer de conocerte en persona), gracias por tus esfueros de esclarecer de una vez por todas la cantidad de DESINFORMACIÓN que desde los medios de comunicación hasta la UIB nos está llegando, gracias por tus esfuerzos en ir a los lugares donde se pueda encontrar pruebas para que de una vez para siempre se reconozca nuestra historia, cultura y LENGUA, pero me bastaría, sinceramente, me bastaría si todo este esfuerzo que tu haces consiguiera convencer a un solo político de nuestras islas que puede estar muy orgulloso de nuestra tierra,cultura,historia y Lengua, (cosa muy dificil al ver la clase política actual), y esto me me lleva a hacerte una pregunta más, en base al esfuerzo que haces para probar todo lo que escribes, crees que podremos ver el final de la imposición catalana?Nada tiene que ver con la política, pero me duele ver, que al hablar con gente des pla de mallorca. es
  decir, la base de la conservación de nuestra cultura, y lengua, cada vez es más extenso oir que nuestra lengua es el catalá pero con la variante de las ISLAS(NO DE MALLORCA O BALEARES),pero mas penoso es oir que descendemos de los catalanes y por lo tanto del reino catalano-aragones…
  P.D. Poc a poc me voy soltando a la hora de escribir en MALLORQUÍN..gracias..

 3. Hola Lorenzo, me planteas un par de preguntas: Sobre la imposición catalanista: Va a derrumbarse, va “a morir de éxito”. Inyectan dinero y dinero y no consiguen nada (sólo despistar un poco).
  Me sugieres que los políticos están desinformados. Te puntualizo: a tenor de las informaciones, tenemos una de las clases políticas más nefastas del Estado. Algún que otro conoce estas verdades a las que te has referido, pero parece que aquí quien manda es Don Dinero, Don Poder, Don Coaliciones, y a demás, tienen un miedo absolutamente injustificado a un grupúsculo catalanista del cual no se han enterado que cada vez tiene menos poder e influencia.
  Tienes más razón que un santo en que el término “Catalano-Aragonés” es un invento que nace de la “Renaixença catalana” y que no hace justicia a la historia. Los catalanes pasaron de ser simples hispanos, a dependientes de Roma, a vasallos de Carlomagno, luego a vasallos de Aragón, y con la unión de los reyes católicos, a vasallos de las Españas.
  Ahora, te matizo eso de que no descendemos de los catalanes: ciertamente, nuestra genética tiene muy poco de catalana, pero si tiene un poco. Ellos tergiversan la historia para hacernos creer que somos unos clones de ellos.
  Descendemos de los neolíticos de la cultura de los Talaiots, honderos. Nuestro primer nombre conocido es el término fenicio de “Balé-Yaroh” (honderos), hace milenios.
  Gracias.

 4. Hola de nuevo, Toni, me refería a que no descendemos de los catalanes, por lo siguiente, en general cuando hablas de nuestro idioma, lo primero en que se basan para decir que es la misma lengua,(Aunque tenemos un tronco común, creo que las influencias mediterraneas han sido diferentes, y estas han formado una lengua ,no en su totalidad, pero sin en particular, diferencias del catalán),que en andaluzía se habla el castellano , con la variante de allí, pues bien, supongo que muchos de ellos han leido,historias en páginas web de historia catalana, sobre todo terminadas en .cat, donde quieren probar que cuando nuestro buen rey jaume I vino, exterminó toda la gente de Mallorca, y esta fue repoblada por catalanes, y es por ello que nuestra lengua es dialecto del catalán, por otra parte, estoy muy deacuerdo contigo que los políticos que tenmos ahora, y todos los que hemos tenido, han hecho un flaco favor a nuestra tierra, parece que se avergüencen de ser Baleares, parece que les de miedo airear que nuestra lengua, al menos esta en la misma gerarquía que el catalán, pero mezclan su rabia en contra de lo español a favor de una unidad, o supuesta unidad de patria, cultura y lengua común, osea, la catalana, todo ello para ir en contra del español, sin pararse a pensar en su tierra y el daño que le están haciendo..bueno no me alargo más…un abrazo..
  P.D. poc a poc escriure mol millor se meua llengo…grasies de nou

 5. Te recojo el abrazo y te lo devuelvo (el acto único y reíproco del abrazo en el espacio virtual es imposible: hay que multiplicarlo por dos. O sea, considerate abrazado). No hay más que decir, creo que de lo escrito se deduce que ambos estamos de acuerdo en lo principal.
  Me gustan tus posdatas referentes a que aprendes mallorquín, y te deseo que “sueltes” pronto aunque hagas alguna falta ortográfica. Yo te contesto en castellano por deferencia, pero normalmente lo hago en malloquín / BALEAR.
  Ahur -¡y no dejes de opinar!-

 6. Hola Toni, he usat aquest article per contestar-li a un catalanista que m’ha comentat sobre aquest tema
  http://pp-arta.blogspot.com/2009/05/el-mal-de-almansa-y-antiguo-regimen.html
  Gràcies

 7. A sa teva disposició. A jo se m’enfot un poc, pero sempre que se cita a qualcú s’ha de posar es nom de s’autor.
  Me sap greu que s’article estiga tan sintentitzat i no puga aportar testimonis (escrits, de sa part gràfica ja m’en ocupat, només que guard es testimonis) de gent importantíssima i experta en Història, Heràldica i Intrigues del Regne de nostres estimades Mallorques.

 8. som mallorquina amb ple dret… no som catalana, però hem de reconeixa que’lls defensen lo seu mentres noltros no.. calla’m perdó no se escriura es mallorquí, però fa 1 setmana que he començat

 9. Enhorabona Antonia. Si vares començar fa una setmana ho fàs super-be. Jo vaig començar a parlar mallorquí fa molts d’anys i encara no el domin (es català és més fàcil).
  I és vera, no només es catalans, sino també es valencians defensen ferm lo seu. Una de ses intencions d’aquest Blog és sa de servir a sa crida de movilitzar-mos.
  Gracies per participar.

 10. No lo entiendo bien ¿ Que es defender lo suyo ?, ¿ Mentir y Tergiversar la historia para anular la cultura, la indiosincrasia y la libertad de elección de otros Pueblos ?. Es defendender lo suyo, ¿ Imponer de forma dictatorial, cual República Bananera, sin concenso, sin respeto alguno a la Constitución, ¿ la segregación ? ( Recordemos que España es un País Social y Democrático de Derecho, Monárquico y Parlamentario. Art. 2 de la Contitución: ” La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los Españoles y garantiza el derecho a la Autonomia de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas “.
  Art. 56 El Rey es el Jefe del Estado, simbolo de su Unidad y permanencia, arbitra y y modera el funcionamiento regular de las Instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales ( Caso Haidar ) ( Pero claro no lo dejan ) Desde I.U., hasta los intelectuales piden su intervención. Alegan los jóvenes independentistas Catalanes, que éllos no existian cuando se promulgó la Constitución de 1.978, (Yo tampoco existía cuando se promulgó la de 1.812), pero sus representante políticos, elegidos por éllos, SÍ . La votaron y prometieron ACATARLA ( que no Juraron, ya que jurar es poner a Dios por testigo, y no sea el caso que luego ardan en el infierno ), Maragal, Carod,( o Sebastian, como se llame, allá él ) y el del curso acelerado de Catalán, con su maestro a la cabeza, quien aún dice, aunque el Estatuto sea en su mayor parte inconstitucional, lo volvería a crear, no se conforman con la Bancarrota, ( Crisis,Paro ), hay que Federar, segregar y dividir el País en pequeñas parcelas. ¿ De que ha servido tantas luchas y muertes en el campo de batalla desde el siglo VIII, para crear una nación y ahora en el XXI desde los despachos se puede delimitar con un lápiz las fronteras de una nación
  ¿ A quien beneficia ? Le recuerdo a alguien, que fué elegido Presidente por la mayoria, aunque sea simple de toda la nación, no por el 49 % de los votantes de una Comunidad Autónoma. Contra el vicio de pedir existe la virtud de no dar. Si esto sigue por este camino, no descarto que nuevamente estemos gobernados por los Reinos de Taifas y Califas
  “ADVOCATUS DIABOLIS”

 11. Querido Pep, llevas razón. La pequeña parcela de esta España, que siendo en teoria, entre los dos unicos modelos a elegir, un país centralista, es en realidad, en virtud a la fórmula Constitucional de las Autonomías, asimilable a un Estado Federal. Si la cámara del senado tuviera más poder, España sería formalmente un Estado Federdal con Monarquía Parlamentaria.
  El caso es que a esta parcela nuestra, dada nuestra delegación de parte de soberanía que amablemente nos otorga la Constitución, no le corresponde defenderla (de intrusismos imperialistas de alguna Comunidad vecina) a Murcianos o Gallegos, que ya tienen bastante en ocuparse de sus parcelas.
  Es deber de los propios Baleares el defender el suelo y cultura Balear, de forma constitucional, ante torticeras maniobras de insidiosos terceros. Por ello, el próximo día 30 de Diciembre se ha convocado una concetración cívica en favor de los valores expuestos.
  Gracias como siempre por tus aportaciones Pep.

 12. Ningu dium que nosaltres siguem catalans, els mallorquins som mallorquins i punt, no se quines histories s’estan montant aquests.
  Pero una cosa esta clara som mallorquins pq hem nascut aqui, descendim de catalans tots aquells amb llinatges “mallorquins” això es inegable.

  Es curiós que tots aquells que defensen tant es seu mallorquinot i que xerren tant i pq es forasters no se que i aquets putes forasters… siguin els primers que en veure cualcu desconegu per ells ja traicionen la seva cultura, sajonollen i es posen mirant a formentera.

  per l’orgull de ser mallorqui xerrar català i per ants d’anys aguantant un setge que avui dia encara dura anim i no ens rendirem.

  PER LA NOSTRA LLENGUA, CULTURA, SEMPRE!
  ||*||

 13. Me he quedado soreprendido de este “mallorquí” de cataluña, porque de aquí seguro que no lo es,escribiendo como un Barceloní, hablando de una historia que ni el se cree, y de una procedencia o repoblación que no hay pruebas que fuera tan grande como lo pintan. Desde las crónicas de muntaner, donde hay una referencia a la supuesta repoblación, hace ya años que estos “mallorquines” defendian el origen Balear de la repoblación catalana, posteriormente, al verse demostrado la tontería de este supuesto,han estado buscando por todas partes una refenrencia que avale lo inavalable. Que duda cabe que entre las tropas del rey había gentes de tarragona, del condado de barcelona, y de otros lugares, que posteriormente se llamo cataluña, pero posteriormente, y que duda cabe que dentro de estas tropas la gran minoría era de esos lugares, pero de ahí a que todos nosotros, los verdaderos Baleares , descendamos de los catalanes hay un gran abismo, ejplo: donde estan las masias catalanas? donde esta el gótico catalán?..etc.. Estos “mallorquines” de Cataluña son los que se les llena la boca aludiendo a un reino catalano-aragones de fantasia, de fábula, donde solo es creible por alicia y su conejo, o por el hombre de ojalata.Lo que si está demostrado :
  Cataluña NUNCA ha sido un País
  Cataluña Nunca ha sido una Nación
  Es una gran mentira lo de Paisos Catalanes
  Cataluña siempre a pertenecido al Reino de Aragón

  Anda “mallorquín” de cataluña, ve y que te lo miren….

  Por Baleares
  Por el Regne de mallorques
  Por España

 14. Estimat “malorqui”, tu concepto Egotista de la Cultura, lo dice todo de tí, pluralizas cuando debes singularizar y singularizas cuando debes pluralizar, muy propio de mentes manipuladoras y tergervisaras. Acabas tu primera frase con la palabra “Y PUNTO”, por lo que no quieres dar opción alguna al diálogo, ni al respeto a otras ideas que no sean las que a tí te marcan y te dogmatizan, eso querido amigo no es precisamente de persona inteligente, ” DIME DE QUÉ PRESUMES Y TE DIRE DE QUÉ CARECES”. Premuses de Cultura, llamando incultos a los que no comparten tu dogma. Intentas, sólo intentas, dado que no lo consigues, imsultar sin sentido ni razón, a las personas no nacidas en esta bendita tierra, cuando los llamas “Putos Foraster”, muy propio de mentes Enfermizas y Xenófobas. Sin saberlo, estás insultado a tus ancestros y por tanto a tí mismo, pués éstos según tú, vinieron de Catalunya, o sea “DE FUERA” ¿ O NO ? y por lo tanto no traicionan ninguna cultura de la que tú tanto presumes, sino que invadieron una tierra poblada de “PERSONAS” y les impusieron sus ideas, costumbres,léxico etc.. Si recurrimos al “DERECHO DE LA MEMORIA HISTÓRICA” sólo me resta decirte lo siguiente “LA TIERRA TIENE LÍMITES, PERO LA ESTUPIDEZ DE LA GENTE ES ILIMITADA”
  ” ABSIT INJURIA VERBO “

 15. PER IOCUM, molt bo, i molt bo Llorenç. PER IOCUM, ja que ets aficionat a ses cites (perdón, vuelvo al castellano: así este mensaje contendrá 3 lenguas), Ahí va una, que además de ir, va a huevo, esta vez es en romance y no estoy seguro de su autoría (la digo de memoria, creo que es ni más ni menos que de Lincon):

  “Se puede engañar a unos pocos por mucho tiempo, incluso a muchos durante poco tiempo, pero no es imposible engañar a todos por siempre”. Y así acabar,a, entre estertores, la agonizante mentira del catalanismo.

  Toni

  _M_
  ===
  |||

 16. AQUESTA ASQUEROSITAT NO ÉS NOSTRA: ||*||

  AQUEST SÍMBOL DES REIALME D’UN REGNE PRIVATIU SI:

  _M_
  ===
  |||

  ÉS PRECIOS, ÉS NOSTRO

  Molt Bona s’idea que mos a donat es “mallorquí estelat”

 17. molt be ,tenemos que sacar nuestras autenticas raices ;som mallorquins no catalans. siempre nos venden la moto del catalan.

 18. Gràcies Juanjo (mos coneixem?). Com a heraldista Investigador de s’Arxiu del Regne de Mallorques es meu estudi de ses vertaderes armes del Regne se remunta 10 anys enrera, i de lo descobert fins ara he de callar algunes coses (sortirà publicat amb revelacions no conegudes -al manco per sa ciutadanía-). Aquesta ès una interpretació bastant feel a ses armes que neixen i identifiquen el Regne Privatiu de Mallorques (Balearicus Regni), amb s’afegit d’un ideograma enmitg: tMt, que ès sa consigna de tot balearista: “Tuis Memores Tuis” (als Reis baleàrics: “Es teus vos recorden”). Gràcies amic. TC

  http://www.facebook.com/tcantarellas#!/photo.php?fbid=248905431792683&set=a.104041959612365.8971.100000196847863&type=1&theater

 19. […] […]

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: